Xu Hướng 2/2024 # Báo Cáo Công Tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động 2023 Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Atvslđ # Top 9 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Báo Cáo Công Tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động 2023 Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Atvslđ được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Rqif.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động thì hằng năm, người sử dụng lao động phải thực hiện thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như sau:

Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động và cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác;

Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 của Luật này;

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố……

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Năm…………….

Tên1: ………………………………………………………………………….

Ngành nghề sản xuất kinh doanh2: ……………………………………………

Loại hình3: …………………………………………………………………….

Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4: ………………………………………….

Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ………………………….

Điện thoại: …………………………………………………

TT

Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo

ĐVT

Số liệu

A

Báo cáo chung

1

Lao động

1.1. Tổng số lao động

Người

– Trong đó:

+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Người

+ Người làm công tác y tế

Người

+ Lao động nữ

Người

+ Lao động làm việc trong Điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Điều kiện lao động loại IV, V, VI)

Người

+ Lao động là người chưa thành niên

Người

+ Người dưới 15 tuổi

Người

+ Người khuyết tật

Người

+ Lao động là người cao tuổi

Người

2

Tai nạn lao động

– Tổng số vụ tai nạn lao động

Vụ

+ Trong đó, số vụ có người chết

Vụ

– Tổng số người bị tai nạn lao động

Người

+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động

Người

– Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)

Triệu đồng

– Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền)

Triệu đồng

– Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động

Ngày

3

Bệnh nghề nghiệp

– Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời Điểm báo cáo

Người

Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp

Người

– Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp

Ngày

– Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp

Người

– Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các Khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động như: Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)

Triệu đồng

4

Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động

+ Loại I

Người

+ Loại II

Người

+ Loại III

Người

+ Loại IV

Người

+ Loại V

Người

5

Huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động

a) Tổng số người nhóm 1 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 1 hiện có

Người/ người

b) Tổng số người nhóm 2 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 2 hiện có

Người/ người

c) Tổng số người nhóm 3 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 3 hiện có

Người/ người

Trong đó:

– Tự huấn luyện

Người

– Thuê tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện

Người

d) Tổng số người nhóm 4 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 4 hiện có

Người/ người

đ) Tổng số người nhóm 5 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 5 hiện có

Người/ người

e) Tổng số người nhóm 6 được huấn luyện/tổng số người nhóm 6 hiện có

Người/ người

g) Tổng chi phí huấn luyện

Triệu đồng

6

Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

– Tổng số

Cái

– Trong đó:

+ Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ đang được sử dụng

Cái

+ Số đã được kiểm định

Cái

+ Số chưa được kiểm định

Cái

+ Số đã được khai báo

Cái

+ Số chưa được khai báo

Cái

7

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

– Tổng số người làm thêm trong năm

Người

– Tổng số giờ làm thêm trong năm

Giờ

– Số giờ làm thêm cao nhất trong 01 tháng

Giờ

8

Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật

– Tổng số người

Người

– Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10)

Triệu đồng

9

Tình hình quan trắc môi trường lao động

– Số mẫu quan trắc môi trường lao động

Mẫu

– Số mẫu không đạt tiêu chuẩn

Mẫu

– Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo

+ Nhiệt độ

+ Bụi

+ Ồn

+ Rung

+ Hơi khí độc

+ …

Mẫu/mẫu

10

Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động

– Các biện pháp kỹ thuật an toàn

Triệu đồng

– Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh

Triệu đồng

– Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Triệu đồng

– Chăm sóc sức khỏe người lao động

Triệu đồng

– Tuyên truyền, huấn luyện

Triệu đồng

– Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Triệu đồng

– Chi khác

Triệu đồng

11

Tổ chức cung cấp dịch vụ:

a) Dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê)

Tên tổ chức

b) Dịch vụ về y tế được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê)

Tên tổ chức

12

Thời Điểm tổ chức tiến hành đánh giá định kỳ nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Tháng, năm

13

Đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 39/2024/NĐ-CP

Có/Không

Nếu có đánh giá thì:

a) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện trong kỳ đánh giá

Yếu tố

b) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được cải thiện trong năm

Yếu tố

Tham Khảo Thêm:

 

Nội quy Đại hội Chi bộ mới nhất 4 mẫu nội quy, quy chế Đại hội Chi bộ, Đảng bộ

B

Kết quả đánh giá lần đầu nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh5 (nếu có)

TT

Các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện

Mức độ nghiêm trọng

Biện pháp phòng,chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Người/ bộ phận thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

1

2

Ngoài việc nộp báo cáo vệ sinh an toàn lao động một lần trong năm thì các doanh nghiệp còn phải nộp thêm các loại báo cáo khác có trong nội dung của báo cáo an toàn vệ sinh lao động đó là:

Báo cáo của doanh nghiệp thông tin về tai nạn lao động: Loại hình báo cáo này được nộp về sở thương binh lao động và xã hội, nộp theo kỳ 6 tháng/lần, thời gian nộp theo quy định là trước ngày 5 tháng 7 và ngày 10 tháng 1.

Báo cáo thống kê chi tiết về sức khỏe đối với người lao động: Báo cáo được gửi về trung tâm y tế hoặc các đơn vị quản lý thuộc y tế nơi mà doanh nghiệp hoạt động. Thời hạn phải nộp báo cáo là trước các ngày 5/7 và ngày 10/1.

Báo cáo về tình hình bệnh nghề nghiệp của lao động tại các doanh nghiệp được gửi về cơ sở y tế cấp tỉnh hằng năm.

Báo cáo của doanh nghiệp về số liệu thống kê quan trắc môi trường: Báo cáo được gửi về sở tài nguyên và môi trường cấp huyện hoặc ban quản lý khu công nghiệp. Thời gian nộp báo cáo theo quy định là trước ngày 30/1.

– Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Loại hình (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:

Doanh nghiệp nhà nước

Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51 % vốn thuộc sở hữu Nhà nước

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty hợp danh

Hợp tác xã …

Khác

– Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):

Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm công ty;

Advertisement

Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;

Ghi tên Sở, Ban, ngành, nếu trực thuộc Sở, Ban, ngành tại địa phương;

Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên.

– Báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi cơ sở sản xuất, kinh doanh đi vào hoạt động (5): Cơ sở sản xuất, kinh doanh ghi các tiêu chí tại Phần B này nếu tiến hành đánh giá toàn diện nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định số: 28/2024/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có quy định:

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi không báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không chính xác, không đúng thời hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Báo Cáo Sơ Kết Học Kỳ I Trường Mầm Non Năm 2023 – 2023 5 Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Học Kì 1 Mới Nhất

……., ngày…. tháng…. năm…..

Căn cứ vào việc thực hiện nhiệm vụ năm học …… Trường Mầm non……, Báo cáo sơ kết năm học…… như sau:

A. Đặc điểm tình hình:

* Tổng số CBGVNV: là 31 đồng chí trong đó:

CBQL: 03 đ/c, biên chế 3 đ/c, trên chuẩn: 03đ/c đạt tỷ lệ 100%;

Giáo viên: 21 đ/c, biên chế 21 đ/c, hợp đồng 0 đ/c, đạt trình độ trên chuẩn 17/21 đạt tỷ lệ 80,95%, còn 2 đ/c đang theo học, 2 đ/c tháng 7 năm 2023 nghỉ hưu.

Nhân viên: 7 đ/c, biên chế 0 đ/c, hợp đồng 68: 3 đ/c (HĐ định mức) nhân viên nuôi dưỡng 4 đ/c.

2. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND, HĐND Huyện…..

Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát về chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện…..

Đã được UBND Huyện phê duyệt xây dựng trường mới và sửa chữa , bổ sung các hạng mục công trình cũ ở khu trung tâm.

Phòng Nội Vụ đã bổ sung thêm cho nhà trường 1 nhân viên nuôi dưỡng, 1 nhân viên bảo vệ.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình trong công việc, yêu nghề, mến trẻ, năng động trong công tác, có phẩm chất đạo đức tốt.

Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhiệt tình, tích cực phối hợp với nhà trường trong các hoạt động CSGD trẻ.

b. Khó khăn:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp học sinh phải nghỉ học làm ảnh hưởng đến việc học tập cũng như giảng dạy của nhà trường, Nhiều phụ huynh đi làm ăn xa con ở nhà với ông bà, nên việc tiếp cận cũng ảnh hưởng đến việc tương tác của con với cô giáo.

Nhận thức của một số phụ huynh chưa đồng đều nên nhà trường cũng gặp khó khăn trong việc phối hợp CSGD trẻ.

Thiếu nhân viên Y tế, nên nhà trường phải phân công kiêm nhiệm nên rất khó khăn trong hoạt động của nhà trường trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Một số đồng chí GV tuổi cao, trẻ nên hạn chế về công nghệ thông tin.

Cơ sở vật chất, thiết bị khu lẻ đang bị xuống cấp thường xuyên phải sửa chữa bảo dưỡng gây khó khăn cho nhà trường về tài chính;

Trường có 2 điểm trường cách xa nhau, khu trung tâm đang xây dựng, nhà trường chuyển mọi hoạt động về khu lẻ.

B. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học…..

1. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

Nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT phát động:

– Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”;

Trong các phong trào thi đua hai tốt nhà trường đã đạt được kết quả đáng kể và đã có nhiều tấm gương của cán bộ QL, GV, NV tham gia tích cực phong trào phòng chống dịch, có nhiều sáng kiến hay để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể thời gian nghỉ dịch đã có sáng kiến hay, một số bài giảng hay được phòng giáo dục kiểm tra và gửi về Thành Phố.

Nhà trường đã tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11 có 17/21đ/c chí tham gia.

Xây dựng hoạt động môi trường góc lớp đạt 100%

Nhà trường đã XD kế hoạch tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng cho những giáo viên còn hạn chế về Công nghệ thông tin.

2. Quy mô phát triển GDMN và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi:

– Năm học…..nhà trường có 202 cháu với 10 nhóm lớp trong đó:

Nhà trẻ: 3 nhóm: 43 cháu

Mẫu giáo 7 lớp : 159 cháu

Trong đó MG 5 tuổi: 2 lớp: 47 cháu

– Công tác thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi được Nhà trường quan tâm chỉ đạo thực hiện, năm 2023 xã Yên Bài duy trì đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Nhà trường quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: kiểm tra, thao giảng…)

3. Chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ:

a. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

– Ngay từ đầu năm học nhà trường đã rà soát sửa chữa, mua sắm trang bị đồ dùng, trang thiết phục vụ tốt cho công tác bán trú. Tuyên truyền với phụ huynh Cân đối, đảm bảo tốt tỷ lệ các chất, chế độ ăn cân đối đa dạng hợp lý cho trẻ đảm bảo sức khỏe trong thời gian nghỉ dịch.

– 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần khi ở nhà.

– Lựa chọn hợp đồng các mối hàng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo ATVSTP.

– Bếp ăn của nhà trường đều được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP.

– Chỉ đạo giáo viên tuyên truyền tốt tới các bậc phụ huynh và học sinh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn.

– Hàng quý cân, đo trẻ và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, đối với trẻ SDD – Thấp còi tổ chức cân hàng tháng để có chế độ can thiệp dinh dưỡng kịp thời và phối hợp tuyên truyền với phụ huynh học sinh, vì thế mà tỷ lệ trẻ SDD và thấp còi giảm đáng kể:

* Đến cuối năm số trẻ suy dinh dưỡng:

b. Về công tác giáo dục:

* Về thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới:

– 100% nhóm lớp xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo sự chỉ đạo của Sở giáo dục và của Phòng giáo dục.

– Trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 100% các nhóm, lớp, giáo viên quay bài vfa gửi vào nhóm Zalo.

c. Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các nội dung GD:

– Ban giám hiệu chỉ đạo các lớp lồng ghép các nội dung tích hợp vào các hoạt động chăm sóc vệ sinh, dinh dưỡng, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, phù hợp với độ tuổi của trẻ.

– Xây dựng các hoạt động có nội dung giáo dục tích hợp nhẹ nhàng, hiệu quả để giáo viên học tập rút kinh nghiệm.

4. Cơ sở vật chất, thiết bị cho GDMN:

– Bảo quản và sử dụng hiệu quả CSVC trang thiết bị của nhà trường.

– Đầu năm học nhà trường mua sắm bổ sung sửa chữa cơ sở vật chất

– Bổ sung đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc bán trú.

– Sửa chữa, lát nền nhà khu B, sửa đường điện, nước thay thế hệ thống vòi nước khu B

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non:

– Hiện nay có 2 đồng chí đang theo học đại học, 2 đồng chí không nâng chuẩn vi sắp về hưu.

– Tổ chức thao giảng toàn trường chào mừng ngày 20/11.

– Trong năm học nhà trường đã cử cán bộ và giáo viên cốt cán tiếp thu các chuyên đề do Phòng Giáo dục tổ chức, Tổ chức triển khai tới 100% cán bộ giáo viên các chuyên đề đã được tiếp thu tại huyện.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục:

* Thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non,

– Nhà trường nghiêm túc thực hiện 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2024/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;

Công khai về thu chi tài chính;

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Tuyên truyền sâu rộng tới 100% CB-GV-NV về chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử,…

– Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, khai thác thông tin mạng lưới giáo dục, hệ thống email, mở rộng kết nối Internet để trao đổi văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính, quản lý học sinh. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định.

– Kết hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học vào tháng 10/…..

7. Thực hiện các chế độ chính sách cho trẻ:

– Thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi và trẻ 3, 4 tuổi thuộc diện hộ cận nghèo. Thực hiện miễn, giảm học phí cho trẻ vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo đầy đủ kịp thời đúng theo quy định.

* Những khó khăn, hạn chế:

– Do tình hình dịch diễn biến phức tạp học sinh nghỉ học để phòng chống dịch nên công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ có nhiều khó khăn. Cô và trẻ chỉ gặp nhau qua điện thoại thông minh. Việc trả bài của các con phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. cha mẹ bận nhiều công việc nên còn nhiều hạn chế.

– Nhà trường đặt ra những kế hoạch hoạt động của trẻ nhưng cũng bị dừng lại do dịch Covid-19.

– CSVC nhà trường khu lẻ đã xuống cấp, nền nhà, công trình vệ sinh khu, hệ thống điện, nước, hệ thống quạt thường xuyên phải sửa chữa, thay thế vì thế nên phần nào cũng gặp khó khăn trong công tác tài chính của nhà trường.

* Khuyến nghị, đề xuất với phòng GD&ĐT và các cấp lãnh đạo:

– Đề nghị các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm sửa chữa CSVC khu lẻ của nhà trường đang xuống cấp.

– Đề Nghị UBND Huyện Ngoài việc phê duyệt xây dựng và tu sửa trường mới nhưng cũng tuyển dụng, điều động nhân viên Y tế, Thi Nhân viên kế toán họ yên tâm công tác, tạo điều kiện cho nhà trường sếp sắp đủ vị trí việc làm theo quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học …..

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

……., ngày…. tháng…. năm…..

Thực hiện công văn số ……….. của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố ……. về việc hướng dẫn sơ kết học kỳ I cấp học mầm non năm học…..

Trường Mầm non …… báo cáo sơ kết học kỳ I năm học……. với nội dung như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Những hoạt động nổi bật và kết quả đạt được trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2024 của Bộ Chính trị và quy định số ……. của Tỉnh ủy …….; nhấn mạnh những tấm gương tiêu biểu của đội ngũ trong vượt khó khăn, có sáng kiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ:

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện đạt hiệu quả, đưa vào nội dung bình xét, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, cuối kì của CB,GV,NV.

100% CB,GV,NV trong trường luôn đoàn kết thống nhất và chia sẻ cùng vượt qua mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện kỷ cương nề nếp, giúp đỡ nhau thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng tạo, tích cực, có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chất lượng hoạt động các phong trào trong nhà trường như đ/c: ……………………

Trong đơn vị không có cá nhân nào vi phạm về đạo đức lối sống, đi ngược lại với Chủ trương, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm nội quy quy chế của ngành. Không có CBGVNV vi phạm quy chế trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 100% CB,GV,NV luôn nêu cao tinh thần tự giác, tự học, tự rèn, về tu dưỡng đạo đức; thực hiện các nội dung đã đăng ký gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao trong đơn vị, chủ động khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong từng đợt thi đua, nhà trường đã tổ chức sơ kết, biểu dương những cá nhân tích cực, điển hình tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ hằng ngày.

2. Phát triển mạng lưới nhóm, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

2.1. Quy mô phát triển:

Tổng số lớp: 9 lớp

Tổng số trẻ: 333 trẻ.

Trong đó:

Lớp MG bé: 2 lớp = 71 trẻ

Lớp MG nhỡ: 4 lớp = 141 trẻ

Lớp MG lớn: 3 lớp = 121 trẻ

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp từ 0-5 tuổi trên địa bàn trường quản lý: 324/406 đạt 80,2%. (Trong đó có 02 trẻ khuyết tật năng không ra lớp).

Tỷ lệ chuyên cần đạt 97%; riêng trẻ 5 tuổi đạt 98%.

2.2. Công tác tham mưu trong việc rà soát, quy hoạch phát triển trường lớp, dành quỹ đất cho giáo dục mầm non.

Nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp, các ngành để nhà trường được xây dựng mới theo công văn số 170/KH-UBND ngày 7/6/2024 của UBND TP Lào Cai và đề án số 09 cho phát triển mạng lưới trường lớp giai đoạn 2024 – 2023 định hướng đến 2030, đáp ứng nhu cầu gửi con của nhân dân trong địa bàn và yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho TE 5 tuổi, chuẩn bị PCGDMN cho trẻ 4 tuổi, công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia

3.1. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho TE 5 tuổi, chuẩn bị PCGDMN cho trẻ 4 tuổi

– Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp từ 0-5 tuổi trên địa bàn trường quản lý: 324/406 đạt 80,2 %,( Có 2 trẻ 5 tuổi khuyết tật nặng không ra lớp )

+ Trong đó: Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp từ 0-2 tuổi trên địa bàn trường quản lý: 45/125 đạt 36%.

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp từ 3-5 tuổi trên địa bàn trường quản lý: 279/281 đạt 100%. (Trong đó có 2 trẻ khuyết tật nặng không thể ra lớp được )

+ Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp : 96/98 đạt 100%. (Trong đó có 2 trẻ khuyết tật nặng không thể ra lớp được )

Tỷ lệ trẻ MG đi học chuyên cần 97% trở lên.riêng trẻ 5 tuổi đạt 98%

Tích cực tham mưu, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể và phụ huynh về mục tiêu, ý nghĩa của công tác giáo dục mầm non, công tác phổ cập GDMNTNT.

Điều tra chính xác số liệu, cập nhật các số liệu vào hồ sơ, trên phần mềm về công tác PCGD kịp thời.

Làm tốt hệ thống hồ sơ, phần mềm PCGDMNTNT, lưu trữ khoa học các năm, đảm bảo số liệu chính xác.

Quan tâm chất lượng MG 5 tuổi; tiếp tục nâng tỷ lệ trẻ 4 tuổi, 3 tuổi và trẻ nhà trẻ đến trường, đảm bảo chất lượng giáo dục, quan tâm tới trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tạo tiền đề, tâm thế tốt cho trẻ 5 tuổi trước khi vào học lớp 1 phổ thông.

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo vành đai chất lượng, chất lượng mẫu giáo 5 tuổi. Thực hiện tốt công tác khảo sát thẩm định chất lượng theo định kì. nâng cao chất lượng rèn kỹ năng sống, chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ trước khi vào lớp 1 phổ thông. Duy trì và nâng cao chất lượng GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

Thực hiện nghiêm túc rà soát, kiểm tra công nhận duy trì theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2024/TT-BGD&ĐT, ngày 22/3/2024 của Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT

Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo duy trì Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho PCGDMNT4T. Thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho CB,GV nhân viên và trẻ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các ban ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ trẻ tham gia tích cực vào công tác duy trì Phổ cập giáo dục Mầm non, kết hợp với nhà trường trong công tác vận động trẻ ra lớp, xây dựng cảnh quan trường lớp, tăng cường, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho lớp Mẫu giáo 5 tuổi. Hiện tại số lượng thiết bị, đồ dùng của các lớp 4, 5 tuổi có đầy đủ các loại đồ dùng theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGD ĐT ngày 23/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận thức của nhân dân ngày một nâng lên, các bậc cha mẹ trẻ cho con đi học đầy đủ, chuyên cần, đóng góp, ủng hộ đầy đủ, kịp thời, công tác phối kết hợp giữa nhà trường và cha mẹ trẻ được đẩy mạnh.

3.2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác đánh giá chất lượng GD trường MN theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 17/8/2014 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, xác định rõ hiện trạng nhà trường; Đảm bảo đánh giá thực chất, tích cực khắc phục các tiêu chí, chỉ số chưa đạt để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng. Báo cáo định kỳ và đột xuất đúng thời gian quy định. Duy trì vững chắc chất lượng trường mầm non mức độ 3.

3.3. Công tác xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

Tích cực công tác tham mưu, tuyên truyền cho các bậc phụ huynh cùng chung tay góp sức với nhà trường đóng góp kinh phí để bổ xung cơ sở vật chất thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác CSND trẻ để duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Tổ chức các hội thi cho cô và trẻ; cho trẻ làm quen với tiếng Anh

a) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

– Thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.

– Nhà trường thực hiện tốt việc xây dựng “ Môi trường giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm”, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường/lớp.

– Kết quả đạt được: Quán triệt, tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn cho trẻ tới 100% CBGVNV và cha mẹ trẻ.

b) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ ngày và ăn ngủ tại trường, ăn hết xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại trường.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở trường. Thực hiện tốt việc ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm, thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Tận dụng diện tích trần bếp ăn, hộp xốp để trồng rau xanh bổ sung vào bữa ăn cho trẻ. Trong học kỳ I đã thu hoạch được 95 kg rau xanh.

Đã triển khai phun thuốc muỗi được 1 lần xung quanh trường và các lớp học, hàng tuần tổ chức lao động vệ sinh xung quanh trường; thường xuyên giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng, đánh răng đúng cách tại gia đình… góp phần hình thành nền nếp, có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ;

Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường trong việc thành lập ban chăm sóc sức khỏe trẻ khám sức khỏe cho trẻ được 1 lần; tổ chức cân đo theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ cho trẻ. Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2024/TTLT -BYT-BGDĐT ngày 12/5/2024 quy định về công tác y tế trường học. Tổ chức hội thi “Cô nuôi giỏi” cấp trường có 7/7 cô nuôi tham gia nhằm nâng cao chất lượng chế biến bữa ăn cho trẻ.

Nhà trường thường xuyên kiểm tra bộ phận phục vụ về việc đảm bảo an toàn vệ sinh đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm trong khâu chế biến, thực hiện thực đơn theo mùa, trẻ ăn đúng giờ.

Công khai chất lượng dinh dưỡng các bữa ăn của trẻ nơi cha mẹ trẻ dễ quan sát. Đảm bảo trẻ được ăn đúng thực đơn, sử dụng nguồn thực phẩm sẵn có của địa phương để chế biến món ăn cho trẻ; Không sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến món ăn cho trẻ. Xây dựng chế độ ăn hợp lý, chế biến đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Có lưu mẫu thực phẩm hàng ngày theo đúng qui định.

Chỉ đạo giáo viên thường xuyên trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sức khoẻ của trẻ hàng ngày, rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ;

Kết quả: trẻ PTBT về cân nặng: 314/333 trẻ, đạt 94,3%; Trẻ SDD nhẹ cân: 11/333 trẻ, chiếm 3,3%; Trẻ thừa cân so với quy định: 7 trẻ chiếm 2.1 %; Trẻ béo phì: 1 chiếm 0,3 %;

+ Trẻ PTBT về chiều cao: 324/333 trẻ, đạt 97,3%; Trẻ thấp còi 9/333 trẻ (chiếm 2,7%).

c) Đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và chương trình GDMN sau sửa đổi.

Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa; thực hiện linh hoạt, sáng tạo chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đối tượng trẻ.

100% trẻ được thực hiện chương trình GDMN sửa đổi do Bộ GD&ĐT ban hành , được tham gia các hoạt động giáo dục theo hướng tích cực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học theo đúng kế hoạch, chương trình từng độ tuổi. Tổ chức tăng cường các hoạt động của đội ngũ cốt cán, tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với nhận thức của trẻ. Tích cực đổi mới hình thức tổ chức, đặc biệt là công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo vành đai chất lượng.

Thực hiện có hiệu quả chuyên đề “ GD phát triển vận động của trẻ”. Chỉ đạo các lớp xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục vận động vào hoạt động vui chơi và các hoạt động khác, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện chuyên đề.

Chú trọng công tác nâng cao chất lượng giáo dục ở các lớp. Đặc biệt chỉ đạo 3 lớp mẫu giáo 5 tuổi chuẩn bị tốt tâm thế, các điều kiện cần thiết cho trẻ vào trường Tiểu học.

Tổ chức các hội thi cho cô và trẻ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ngành học Mầm non.

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, vệ sinh cá nhân, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục phòng ngừa ứng phó với biến đổi khí hậu lồng ghép vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp.

Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tổ chức cho giáo viên đi tham quan, dự giờ, học tập kinh nghiệm của các trường bạn, tham gia đầy đủ các buổi hội thảo chuyên đề do phòng GD tổ chức.

Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường, tổ, khối. Nội dung sinh hoạt đổi mới, phù hợp nhằm giải quyết những yếu kém và vướng mắc về chuyên môn.

Tiếp tục tham mưu, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để trang bị, bổ sung phương tiện, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chương trình GDMN mới do Bộ GD&ĐT qui định; xây dựng các góc hoạt động trong và ngoài lớp dưới nhiều hình thức phong phú; thu hút và tạo nhiều cơ hội cho trẻ tìm tòi khám phá theo hứng thú cuả trẻ, phát huy tối đa tính tích cực của trẻ thông qua các hoạt động.

Chỉ đạo thực hiện tốt các chuyên đề theo kế hoạch của nhà trường, phát huy hiệu quả của đội ngũ cốt cán cấp trường, xây dựng tiết mẫu, tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn theo các chuyên đề.

Tăng cường công tác kiểm tra, bồi dưỡng các chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời.

Kết quả: 333/ 333 trẻ được đánh giá, đạt 100%.

Số trẻ đạt 310/ 333 tỷ lệ đạt 93,1%

Số trẻ chưa đạt: 23/ 333 trẻ chiếm 6,9%

* Công tác hướng dẫn, chỉ đạo sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

– Ngay từ đầu năm học BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo từng chủ đề, thiết kế dưới dạng bảng lựa chọn 30 chỉ số trong 4 lĩnh vực, 28 chuẩn triển khai cho giáo viên, giáo viên lựa chọn các chỉ số phù hợp với chủ đề trong 4 lĩnh vực, 28 chuẩn, thực hiện đủ 120 chỉ số phân bổ trong các chủ đề để xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ cho phù hợp với đối tượng trẻ ở lớp.

– Kết quả: Tổng số trẻ khảo sát là 121/121 trẻ, đạt 100%.

+ Số trẻ đạt 115/121 trẻ tỷ lệ 95 % .

+ Số trẻ chưa đạt 6/121 trẻ tỷ lệ đạt 5%

* Việc xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề ” Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

Ưu điểm

– Tổ chức cho CBQL, giáo viên tham gia Hội thảo phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm do trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội tổ chức.

– Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo các yêu cầu theo quy định, phù hợp với đối tượng trẻ. Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hướng tích cực, đảm bảo vệ sinh, an toàn, phát huy được tính chủ động sáng tạo của trẻ.

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hạn chế

– Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của một số giáo viên mới còn hạn chế.

* Việc triển khai thực hiện và kết quả tổ chức Hội thi cho cô và trẻ

Ưu điểm: Các tổ, nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức hội giảng cấp tổ, cấp trường nghiêm túc theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ hội thi GV dạy giỏi các cấp học mầm non; Xây dựng kế hoạch, lựa chọn GV tham gia thi “giáo viên phụ trách lớp giỏi” cấp thành phố.

Hạn chế: Hình thức tổ chức một số hoạt động cho trẻ của giáo viên chưa có sự đổi mới linh hoạt, sáng tạo nên kết quả một số giờ dạy trong hội thi giáo viên giỏi cấp trường còn hạn chế. Một số giáo giáo viên tuổi đời cao nên hạn chế về năng khiếu vì vậy kết quả chưa cao

Kết quả:

– Hội thi ” Giáo viên, cô nuôi giỏi” cấp trường: 100% giáo viên, nhân viên tham gia, trong đó: 16/18 giáo viên đạt giỏi cấp trường (đạt 89%), 5/7 cô nuôi đạt cô nuôi giỏi cấp trường (đạt 71%);

– Hội thi: ” Giáo viên làm đồ dùng đồ chơi giỏi ” Cấp trường có 100% giáo viên tham gia, kết quả: Giải nhất: 01; giải nhì : 01; đạt giải ba; 02: Giải khuyến khích: 02

– Hội thi ” Giáo viên phụ trách lớp giỏi” cấp trường có 15/18 giáo viên đủ điều kiện tham gia, kết quả: Đạt: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 4 giải khuyến khích

Cử chọn 01 giáo viên tham gia Hội thi” Giáo viên phụ trách lớp giỏi” cấp thành phố, đạt giải nhì (Giáo viên …….).

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lí để tạo chuyển biến chất lượng quản lí, chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường. Hiệu trưởng đi đầu trong đổi mới, chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục và phát triển của nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ đào tạo, lí luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ góp phần chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cấp học, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững giáo dục mầm non của đơn vị.

Tăng cường giúp đỡ, tạo điều kiện cho CBQL, giáo viên được tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, đặc biệt giúp đỡ giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, giáo viên mới chuyển vùng về, bồi dưỡng giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia học Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non. Triển khai, hướng dẫn giáo viên tìm tài liệu phục vụ cho quá trình học tập. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên học BDTX một cách hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác học tập bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên đúng theo qui định.

Tiếp tục thực hiện Thông tư 09/2009/TT -BGD&ĐT về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục.

Từng CBQL, GV đăng kí và thực hiện 01 lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật trong năm học.Duy trì và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc trong nhà trường, quy định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể. Sắp xếp thời gian làm việc cụ thể cho từng giáo viên cho phù hợp với số lượng giáo viên từng khu.

Phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đặc biệt kết hợp với BCH công đoàn thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo chế độ hiện hành.

Chỉ đạo các tổ khối thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chuyên môn trong tổ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ khối chuyên môn nhằm góp phần bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng chuyên môn, nhất là việc vận dụng phương pháp đổi mới cho phù hợp.. Lựa chọn một số lớp thực hiện chuyên đề cấp trường và dự sinh hoạt chuyên môn tổ khối.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hệ thống thông tin điện tử trong quản lý đảm bảo thực hiện thông tin, báo cáo về Phòng GD&ĐT kịp thời, chính xác.

Kết quả:

– Về trình độ đào tạo: 100% CBQL, GV, NV đều có trình độ đào tạo chuẩn trở lên, trong đó: CBQL: 3/3 có trình độ ĐH. GV: Đại học: 13/18; Cao đẳng: 5/18 đ/c. Nhân viên: 2/2 đạt trình độ trung cấp. 8/8 nhân viên hợp đồng đều có chứng chỉ nghề đáp ứng yêu cầu công việc.

– Về kết quả xếp loại chuyên môn: 18/18 GV được xếp loại chuyên môn, trong đó: Xếp loại giỏi: 10/18 GV (đạt 55.5%), xếp loại Khá: 8/18 GV (đạt 44.5%) .

– Xếp loại chung: 100% CBQL, GV, NV đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, xếp loại xuất sắc: 16/31 đ/c.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; nội dung chỉ đạo điểm; Công tác quản lý chỉ đạo GDMN ngoài công lập

* Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

CBQL phải làm gương, tiên phong trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường; Là nòng cốt chuyên môn, khẳng định được vai trò của mình đối với nhà trường, đối với địa phương; có uy tín trong nhân dân và đồng nghiệp. Huy động được cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia vào các hoạt động của nhà trường.

Làm tốt công tác tham mưu nhằm thực hiện hiệu quả “Nhà trường gắn với cấp ủy chính quyền địa phương”

Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học gắn với 6 giá trị căn bản “An toàn – Thân thiện – Tự tin – Sáng tạo – Hiệu quả – Hội nhập”.

Trao quyền chủ động và tạo mọi điều kiện cho cá nhân và các tổ chuyên môn sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực sáng tạo, tạo ra các sân chơi hấp dẫn và bổ ích cho GV và trẻ, quan tâm các hoạt động giáo dục đối với các cháu gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chống những biểu hiện tiêu cực trong quản lý dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

Thực hiện nghiêm túc việc thu chi trong nhà trường theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai…đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Không thu gộp các khoản tiền ngay từ đầu năm học, đặc biệt là các khoản thu, chi thoả thuận, thu hộ… phải đảm bảo đúng quy trình và được sự đồng thuận tự nguyện của cha mẹ trẻ và sự đồng ý của các cơ quan quản lý.

Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực và hiệu quả; đánh giá thi đua phải công bằng, khách quan; kết quả thi đua phải có tác dụng tích cực nhằm động viên và thúc đẩy các phong trào. Xét thi đua, khen thưởng trên tinh thần thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” của ngành.

* Nội dung chỉ đạo điểm “Tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh”

Nhà trường đã lựa chọn trung tâm tiếng Anh có đủ các điều kiện theo quy định của Sở GD&ĐT đến thực hiện cho trẻ làm quen với Tiếng Anh tại trường.

Mời Lãnh đạo phụ trách ngành học, chuyên viên Tiếng Anh, chuyên viên mầm non Phòng GD&ĐT dự tiết mẫu đánh giá, định hướng giúp nhà trường về khả năng dạy của giáo viên.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, đồ dùng để tổ chức cho trẻ 5 tuổi, 4 tuổi làm quen với Tiếng Anh.

Tuyên truyền đến cha mẹ trẻ về mục đích, ý nghĩa của việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh và tạo điều kiện cho phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con em tham gia học tiếng Anh.

Phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Hope-Edu tổ chức chương trình “Giáng sinh vui vẻ” năm 2023 nhằm tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, giao lưu, các trò chơi giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch chương trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh đối với giáo viên dạy tiếng Anh và các lớp mẫu giáo 4 tuổi, 5 tuổi thực hiện làm quen với tiếng Anh trong nhà trường…

Kết quả: Tổng số trẻ tham gia làm quen với tiếng Anh: 282 trẻ (trong đó có 20 trẻ 3 tuổi). 100% trẻ tham gia đều hứng thú với hoạt động, phát âm đảm bảo theo yêu cầu.

* Công tác quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

– Tham mưu với đảng ủy chính quyền địa phương thực hiện công văn số 1167/UBND- GD& ĐTngày 29/8/2024 về việc quản lý chỉ đạo các cơ sở GDMN ngoài công lập và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các CSMNTT, nhóm trẻ GĐ vi phạm quy chế chuyên môn.

– Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở tư thục theo đúng kế hoạch. Phân công cán bộ chuyên môn phụ trách và theo dõi cơ sở tư thục Sơn Ca.

– Vận động cơ sở tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ đảm bảo cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ

Phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức cân đo, khám sức khoẻ định kỳ và cho trẻ uống Vi ta min A, thuốc tẩy giun; cùng phụ huynh tổ chức tốt Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Tết trung thu cho trẻ.

* Ưu điểm

– Cơ sở Sơn Ca phường Pom Hán đã có nhiều biện pháp huy động và duy trì số lượng trẻ ra lớp; thực hiện nghiêm túc chương trình CS-GD trẻ do Bộ GD ban hành và chương trình GDMN sửa đổi. Hệ thống hồ sơ quản lý cơ sở đảm bảo, trình bày sạch, khoa học, đảm bảo theo quy định. Cơ sở đã sử dụng phần mềm Nutrikids để quản lý chế độ ăn và tính khẩu phần ăn cho trẻ.

– Cơ sở đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, được Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Lào Cai công nhận bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

8. Công tác tham mưu, tuyên truyền, xã hội hóa và hội nhập quốc tế

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về giáo dục mầm non. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới và phát triển GDMN; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học, ATGT, Luật giáo dục cho các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng. Kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể và cộng đồng tại địa phương trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

Đẩy mạnh việc xây dựng góc tuyên truyền theo từng nhóm, lớp. Tuyên truyền về nội dung phương pháp phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ từ 3-5 tuổi trong cộng đồng thông qua các hội thi, họp phụ huynh, ngày hội ngày lễ… Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền tại các nhóm, lớp và đưa vào tiêu chí thi đua trong năm học.

Bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phối hợp với các bậc cha mẹ và cộng đồng. Sử dụng Tạp chí Giáo dục mầm non làm một trong những tài liệu sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường.

Tổ chức tuyên truyền tập trung 2 lần trong học kỳ.

Tích cực tham mưu với UBND Phường công tác dân vận để cha mẹ trẻ, xã hội đồng thuận cao cùng tham gia các hoạt động của nhà trường để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Khuyến khích cán bộ giáo viên viết tin bài về giáo dục mầm non trên Website của nhà trường. Đảm bảo mỗi tháng có ít nhất 04 tin, bài/tháng có chất lượng đăng tải trên Website của nhà trường.

Trong học kỳ, dưới sự chỉ đạo của UBND phường Pom Hán, nhà trường đã phối hợp với Công an phường và cụm dân cư số 4 tổ chức ký cam kết và thực hiện tốt mô hình liên kết đảm bảo ANTT và ATGT khu vực cổng trường. Kết quả: Trong kỳ qua, cha mẹ trẻ và CBGVNV đều chấp hành nghiêm túc các quy định của mô hình, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực cổng trường.

* Công tác xã hội hóa giáo dục

– Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc thu chi trong nhà trường theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai…đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Chỉ đạo giáo viên các lớp không thu gộp các khoản tiền ngay từ đầu năm học, đặc biệt là các khoản thu, chi thoả thuận, thu hộ… phải đảm bảo đúng quy trình và được sự đồng thuận tự nguyện của cha mẹ HS.

* Kết quả

Nhà trường thực hiện tốt công tác XHH mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng, sửa chữa cơ sở vật chất, chi trả lương cho 1 bảo vệ và 7 cấp dưỡng, 1 lao công. Tổng số đã huy động được 407.600.000đ.

Ngoài ra nhà trường còn tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm, cha mẹ trẻ, cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia ủng hộ bằng hiện vật có giá trị như: nguyên vật liệu xây dựng (gạch, cát, xi măng,…); nhiều cây xanh, cây hoa, chậu cảnh; tạo cảnh quan trường, lớp…trị giá khoảng 25 triệu.

10. Những việc làm mới, sáng tạo của nhà trường

Nhà trường phối kết hợp với cha mẹ trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương để tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học.

– Hoàn thành thư viện của bé, đẹp, hấp dẫn với trẻ.

– Cải tạo, làm mới khu vườn cổ tích của trẻ.

– Có biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với tiếng Anh thông qua việc yêu cầu giáo viên phối hợp với giáo viên dạy tiếng Anh quản lý trẻ trong giờ học với mục đích giáo viên được bổ sung thêm kiến thức cả về tiếng Anh, nắm bắt được kịp thời khả năng tiếp thu ngôn ngữ mới của trẻ từ đó việc trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình học tập của trẻ được cụ thể hơn.

– Tích cực tổ chức các hội thi và các hoạt động ngoại khóa cho trẻ chu đáo, nội dung phong phú, thu hút trẻ và có tác dụng tuyên truyền về các hoạt động của nhà trường rất cụ thể.

– Về hoạt động đoàn thể: Tạo được sự gắn kết sâu sắc hơn giữa các CBGVNV nhà trường thông qua hoạt động tổ chức sinh nhật cho các thành viên theo từng quý/năm, động viên tinh thần CBGVNV thêm yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. Đánh giá chung

1. Tóm tắt kết quả nổi bật so với cùng kỳ năm học trước

– Tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 100% đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. Tỷ lệ chuyên cần đạt 97%.

– Chất lượng chăm sóc- nuôi dưỡng trẻ có sự chuyển biến rõ, so với cùng kỳ năm học trước tỷ lệ trẻ PTBT về cân nặng tăng 1,7%, PTBT về chiều cao tăng 2,7%. Chất lượng trẻ được đánh giá chặt chẽ, sát với từng đối tượng hơn, tỷ lệ trẻ chưa đạt yêu cầu về nhận thức còn chiếm 6.9%.

– Các hoạt động của nhà trường đều bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động.

– Công tác quản lý chỉ đạo có sự đổi mới, CBQL và người đứng đầu các tổ chuyên môn, bộ phận đều chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác phân công, bố trí đội ngũ hợp lý, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các từng thành viên đoàn thể trong nhà trường. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, công tác hội giảng, hội thi của cô và trẻ được trú trọng. Các phong trào thi đua do phòng giáo dục và công đoàn ngành phát động đều được triển khai và thực hiện kịp thời, có chất lượng.

– Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, việc thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi. Việc tổ chức chuyên đề đảm bảo nghiêm túc, có hiệu quả.

– Việc tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh có sự chuyển biến rõ nét, chất lượng tốt hơn năm học trước.

– Trẻ mạnh dạn, tự tin, có nền nếp.

– Công tác phổ cập giáo dục MNTNT được duy trì và đẩy mạnh.

– Làm tốt công tác tuyên truyền về các nội dung XHHGD. Công tác tổ chức các hội thi các cấp

– Thực hiện tốt công tác xây dựng cảnh quan trường, lớp, sạch, Xanh, đẹp, thân thiện.

– Việc bảo quản và khai thác sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học có hiệu quả.

2. Khó khăn, hạn chế

– Khuôn viên nhà trường còn chật, chưa đảm bảo theo quy định nên việc tổ chức các hoạt động chung cho trẻ ở ngoài trời còn gặp nhiều khó khăn.

– Tỷ lệ trẻ/lớp chưa đảm bảo theo quy định Điều lệ trường mầm non vì vậy còn ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của nhà trường. (bình quân 37 trẻ/ lớp).

– Một số giáo viên hợp đồng, mới ở vùng khó khăn chuyển đến trường nên hiệu quả chuyên môn chưa cao.

3. Các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo

– Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học theo kế hoạch. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

– Tiếp tục tham mưu với các cấp, các ngành để nhà trường được xây dựng mới theo công văn số 170/KH-UBND ngày 7/6/2024 của UBND TP Lào Cai về việc thực hiện đề án số 09 về phát triển mạng lưới trường lớp giai đoạn 2024 – 2023 định hướng đến 2030 phối hợp với cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức xã hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động huy động thêm trẻ ra lớp.

– Tiếp tục tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh, tổ chức các hội thi của trẻ… để tuyên truyền vận động, phối hợp với cha mẹ trẻ tổ chức các hoạt động tham quan dã ngoại, hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, tạo môi trường… thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.

Phối hợp chặt chẽ với Y tế kiểm tra sức khỏe, cân đo theo dõi sức khỏe của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, uống vitamin A… cho 100% số trẻ. Duy trì mọi hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân…chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ để nâng cao tỷ lệ trẻ PTBT về cân nặng chiều cao; duy trì tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào học lớp 1 phổ thông.

Tổ chức tốt ngày dinh dưỡng, tuyên truyền với cha mẹ trẻ bổ sung thực phẩm cho trẻ tại các bữa ăn ở gia đình với trẻ thấp còi, trẻ suy dinh dưỡng.

Cần tăng cường công tác kiểm tra và bồi dưỡng giáo viên.

Chú trọng hơn trong công tác chỉ đạo điểm theo vành đai chất lượng.

Phối kết hợp chặt chẽ với công đoàn và tổ chuyên môn, tổ cốt cán trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ.

III. Kiến nghị, đề xuất với Phòng GD&ĐT

Tiếp tục bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi còn thiếu cho các phòng chức năng và các lớp học của nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG MN……………….

Số :…../BC/TrMN…………..

…..ngày …..tháng ….năm……..

Căn cứ nhiệm vụ năm học 20……. -20……. của cấp học mầm non Huyện…………;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 20……. -20……. của trường mầm non …………. Trường Mầm non …………báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường học kỳ I năm học 20……. -20……. như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm của UBND Thành phố …………, UBND Huyện…………, các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT…………, Đảng ủy, HĐND xã, cán bộ các thôn đội đã tạo điều kiện chăm lo xây dựng cơ sở vật chất cho Nhà trường.

– Đảng uỷ xã đã đề ra Nghị quyết về việc nâng cao chất lượng giáo dục xã …………giai đoạn …….. và những năm tiếp theo để chỉ đạo các trường làm tốt công tác giáo dục của xã, trong đó có giáo dục mầm non.

– Đội ngũ giáo viên, nhân viên được bổ sung, đảm bảo về số lượng và được nâng cao dần lên về chất lượng, tổng số giáo viên được biên chế là 36 đ/c, số giáo viên còn lại được xếp lương chuyển sang ngang và được xếp vào ngạch bậc, do vậy đã phần nào giúp giáo viên yên tâm công tác.

– Nhà trường đã được UBND Thành phố ………… đầu tư kinh phí xây dựng trường theo mô hình trường trường Quốc gia và đã được Thành phố công nhận danh hiệu “Trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”.

– Cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được trang bị đầy đủ và hiện đại.

– Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, đoàn kết và được chuẩn hóa 100%.

2. Khó khăn:

Nhận thức của một số ít lãnh đạo xã, các thôn đội và phụ huynh về ngành học còn chưa đầy đủ và hạn chế do vậy việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.

Khu …………. còn chung sân trường với nhà văn hóa thôn, do vậy đã rất ảnh hưởng đến việc quản lý trẻ, quản lý tài sản và thực hiện công tác chuyên môn của giáo viên hàng ngày.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” Đã vận dụng linh hoạt trong công tác hàng ngày nổi bật lên có đ/c: …………………………

Hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, nhà trường thực hiện việc đánh giá giáo viên đúng thực chất nghiêm túc, việc thu – chi đúng theo các văn bản quy định. Việc thu – chi được thống nhất từ Cấp uỷ đến Chi bộ, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, Ban đại diện phụ huynh các lớp….

Kết quả: việc kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, nhân viên của trường luôn thực chất công khai. Trong học kỳ I vừa qua nhà trường không có trường hợp nào vi phạm quy chế chuyên môn.

– Song song với các cuộc vận động trên, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã phối kết hợp với phụ huynh trong nhà trường hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” của nhà trường.

– Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của nhà trường: Nhà trường đã xây dựng quy ước văn hóa, sự thân thiện trong môi trường sư phạm, trẻ có thói quen lễ giáo tốt, biết chào hỏi người lớn, tự tin khi giao tiếp, biết xưng hô đúng mực với bạn bè, môi trường sư phạm thân thiện.

2. Quy mô phát triển GDMN và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi:

– Tổng số nhóm lớp là …. Trong đó: + nhà trẻ là …..nhóm;

+ Mẫu giáo là ….. lớp

– Đã huy động số trẻ ra lớp: ….. cháu

+ Nhà trẻ: 3 nhóm = …../ ….. cháu – đạt …..% so với tổng số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh, so kế hoạch Phòng giáo dục giao đạt 100%;

+ Mẫu giáo: …..lớp = …../ …..cháu – đạt …..% so với độ tuổi, so với kế hoạch phòng giáo dục giao đạt tỷ lệ 100%.

Riêng trẻ ….. tuổi ra lớp: …../ …..đạt tỷ lệ …..% (chưa tính 6 trẻ đi học trái tuyến).

* Biện pháp thực hiện

– Đã thực hiện tốt công tác điều tra số trẻ trên địa bàn xã.

– Ngay từ đầu năm học trường đã có kế hoạch giao chỉ tiêu số lượng cho các lớp.

– Đã kết hợp cán bộ các thôn, đội để tuyên truyền vận động PH cho trẻ ra lớp.

– Đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục để huy động số lượng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu gửi của phụ huynh.

* Công tác triển khai thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi theo Quyết định số 239/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên để huy động 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường học hai buổi/ngày. Đảm bảo trẻ mẫu giáo 5 tuổi được học trong trường công lập, thực hiện có chất lượng chương trình GDMN, chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ và học trước chương trình lớp 1.

– Đảm bảo bố trí đủ giáo viên trên lớp theo Điều lệ trường MN.

– Chỉ đạo giáo viên các lớp chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị ngay từ đầu tháng 8 để có cơ sở vật chất tốt đáp ứng yêu cầu dạy và học.

– Chỉ đạo tổ chức có hiệu quả cuộc họp tọa đàm đầu năm với cha mẹ các cháu, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ để tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu đến trường được vui chơi và học tập theo chương trình GDMN.

– Thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của liên Bộ, Bộ GD&ĐT – Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở GDMN theo quy định tại QĐ số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Tổng số trẻ Mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ đồ dùng học tập tổng kinh phí là: …..đ ( ….. ….. …..).

3. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ:

a. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

– Số trẻ ăn bán trú tại trường: …../ …..cháu đạt 100% số trẻ đến trường.

Trong đó : + Nhà trẻ: …../ ….. cháu đạt tỷ lệ 100% ;

+ Mẫu Giáo: …../ ….. cháu đạt tỷ lệ 100%.

– Mức ăn: …………. đ/trẻ/ngày.

– Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng là: ……% so với đầu năm giảm …… %.

– Trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng: ……cháu đạt tỷ lệ ……%, hàng tháng thực hiện nghiêm túc việc theo dõi sức khỏe trẻ suy dinh dưỡng.

– ……% các nhóm lớp đảm bảo vệ sinh phòng nhóm, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân trẻ.

– Đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho trẻ ở trường.

– ……% các lớp có xốp trải nền nhà cho trẻ vào mùa đông.

-……% các lớp học có điều hòa đảm bảo sức khỏe cho trẻ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.

– Trẻ được ăn đủ chất, cân đối định lượng thức ăn tương đối chính xác, thường xuyên thay đổi thực đơn theo mùa vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ. Xây dựng thực đơn cho trẻ theo bữa ăn tiêu chuẩn, bữa chính đạt tối thiểu 10 loại thực phẩm, trong đó có từ 3-5 loại rau, củ và bao gồm các món: Cơm, món mặn, món xào, món canh và mỗi tuần 1 ngày có thêm món tráng miệng, 98% trẻ mẫu giáo được phụ huynh đăng ký cho uống sữa học đường.

– Tổ chức thi NVND giỏi cấp trường đã có 6/8 đồng chí tham gia, chọn được 1 đồng chí tham gia thi cấp cơ sở.

– Kết quả thực hiện Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 về Ban hành quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống TNTT được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trong học kỳ I 100% nhóm lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. 11 nhóm lớp xếp loại tốt, 4 nhóm lớp xếp loại khá.

* Biện pháp:

– Giao chỉ tiêu huy động số trẻ ăn tại lớp cho giáo viên, tích cực vận động phụ huynh nâng mức ăn cho trẻ ăn tại trường từ ……đ/ngày lên ……đ/ngày và đăng ký cho trẻ được uống sữa học đường để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của trẻ hàng ngày và nâng cao tầm vóc cho trẻ.

– Chỉ đạo tốt công tác quản lý nuôi dưỡng, quản lý và tổ chức tốt bữa ăn của trẻ hàng ngày tại các nhóm lớp.

– Thực hiện xây dựng thực đơn riêng cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo phù hợp với khẩu vị ăn của trẻ và các loại thực phẩm sẵn có tại địa phương, chú trọng chế biến, phối hợp món ăn hợp lý. Xây dựng thực đơn cho trẻ theo bữa ăn tiêu chuẩn, bữa chính đạt tối thiểu 10 loại thực phẩm, trong đó có từ 3-5 loại rau, củ và bao gồm các món: Cơm, món mặn, món xào, món canh và mỗi tuần có 1 ngày có thêm món tráng miệng.

– Thực hiện công khai tài chính chi ăn hàng ngày tại hai khu. Đảm bảo vệ sinh đồ dùng dụng cụ chế biến và chia ăn, chế biến món ăn theo quy trình chế biến một chiều để đảm bảo tuyệt đối vệ sinh ATTP.

– Trẻ được ăn đủ chất, thường xuyên thay đổi thực đơn, bữa phụ chiều cho trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP. Tính khẩu phần ăn cho trẻ để bổ sung thực phẩm cho trẻ ăn hàng ngày nhằm tăng lượng calo cho trẻ.

– Chỉ đạo 100% các nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh phòng nhóm, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trẻ.

– Đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho trẻ ở trường.

– Tổ chức tốt hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường và cấp cơ sở.

– Chỉ đạo tổ chức nấu ăn tại bếp khu Trung Tâm, đảm bảo khâu quản lý, giao nhận thực và chế biến thực phẩm.

– Thực đơn của giáo viên, nhân viên không trùng với thực đơn của trẻ.

– Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 về Ban hành Quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống TNTT được nhà trường đặc biệt quan tâm.

– Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất để thực hiện tốt nhiệm vụ.

+ Chế độ đãi ngộ đối với NVND còn thấp, nên các cô chưa thực sự yên tâm công tác.

+ Nhà trường vẫn còn hai khu cách xa nhau, nên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển thức ăn chín hàng ngày cho trẻ về khu Quảng Minh.

* Đề xuất:

Quan tâm về chế độ chính sách cho đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng, đảm bảo bằng mức lương như của giáo viên.

b. Công tác giáo dục.

* Kết quả và biện pháp triển khai chương trình GDMN, triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi:

Năm học 20……. -20……. nhà trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc áp dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn đến 100% giáo viên 5 tuổi với tất cả 120 chỉ số chọn và đưa các chỉ số vào các chủ điểm đánh giá sao cho phù hợp. Đặc biệt nhà trường đã chỉ đạo sát sao tới 100% GV thực hiện tốt việc lồng ghép GD kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

Nhà trường đã được quan tâm đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất theo hướng hiện đại cho tất cả các lớp: như bàn ghế đủ cho trẻ ngồi học, trang bị các giá đựng đồ dùng cá nhân, đồ chơi đủ cho các lớp, đầu tư mua sắm đồ dùng hiện đại cho lớp 5 tuổi trong toàn trường: Máy tính, máy in, máy chiếu, kết nối mạng internet, tivi, đầu đĩa, đàn organ và đầu video để áp dụng và thực hiện vào các hoạt động học tập của trẻ đạt hiệu quả.

Việc tạo môi trường mở tại các nhóm lớp được nhà trường đặc biệt quan tâm, trang trí lớp theo các chủ điểm sự kiện, đồ dùng đồ chơi phong phú đa dạng có tác dụng giáo dục cao nhằm phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ. Đồng thời thể hiện rõ nội dung tuyên truyền tới phụ huynh.

Những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Nhà trường đã được đầu tư trang thiết bị hiện đại như Đàn organ, máy tính trẻ em, tuy nhiên tay nghề của giáo viên còn thấp do chưa được đi đào tạo các lớp học cơ bản, vì vậy hiệu quả sử dụng để đưa vào dạy trẻ chưa cao và còn lú túng.

Biện pháp giải quyết:

– Bồi dưỡng chuyên môn vào học kỳ II và dịp hè 20……. cho giáo viên.

– Liên hệ với các trường có kinh nghiệm thực hiện chương trình GDMN, tổ chức cho giáo viên thăm quan dự giờ và kiến tập tại các trường điểm trong nội thành.

– Tiếp tục đầu tư CSVC trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho các lớp.

– Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên đi học các lớp nâng cao về tin học và sử dụng đàn organ.

– Phân công giáo viên có năng lực chuyên môn vững dạy các lớp 5 tuổi.

* Kết quả thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”:

Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên toàn trường và chủ động tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề trong năm học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và của lớp, xây dựng môi trường học tập và góc sáng tạo của trẻ tại các lớp và các khu vực sảnh cầu thang cho trẻ hoạt động.

c. Kết quả triển khai nội dung giáo dục ATGT, giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả:

* Nội dung GDATGT, GD BVMT:

– Các hoạt động đã triển khai:

+ Bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên kiến thức về bảo vệ môi trường và nội dung giáo dục an toàn giao thông.

+ Tăng cường đầu tư CSVC trang thiết bị đồ dùng đồ chơi.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai cuốn sách “Cha mẹ cần biết” về ATGT.

– Các biện pháp nâng cao chất lượng GDATGT, BVMT:

+ Xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên thực hiện GDATGT và BVMT.

+ Bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên.

+ Xây dựng chỉ đạo điểm.

+ Đầu tư xây dựng CSVC, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi.

– Những khó khăn đang gặp phải của nhà trường khi thực hiện công tác giáo dục ATGT và BVMT:

+ Đồ dùng đồ chơi giáo viên đã tích cực làm, song còn ít so với yêu cầu.

+ Nhiều giáo viên mới vào trường trình độ chuyên môn được đào tạo hệ tại chức, do đó việc tiếp thu và truyền đạt còn hạn chế.

– Giải pháp khắc phục:

+ Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

+ Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng đồ chơi trang bị đồ dùng hiện đại, phát động làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo bằng nguyên vật liệu sẵn có của địa phương.

+ Đề xuất, tổ chức cho cán bộ giáo viên cốt cán đi tham quan học tập các trường điểm, trường tiên tiến của Huyện và Thành phố.

* Về GD sử dụng năng lượng tiết kiệm, công tác PCCC hiệu quả:

– Nhà trường đã có kế hoạch cử GV cốt cán của trường đi tập huấn về công tác GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và công tác phòng cháy, chữa cháy có hiệu quả, sau đó XD chuyên đề và tập huấn cho GV, NV toàn trường về dự. Đồng thời trường đã chỉ đạo 100% giáo viên lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục trẻ trong các hoạt động học: như tắt điện sau khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước sau khi sử dụng xong, cách phòng và bảo vệ bản thân khi xảy ra hỏa hoạn để từ đó giúp các cháu hình thành ý thức tiết kiệm năng lượng và biết bảo vệ bản thân khi xảy ra hỏa hoạn ngay từ tuổi mầm non.

* Kết quả và biện pháp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin:

– Nhà trường đã được Thành phố đầu tư đầy đủ máy vi tính, máy chiếu cho các lớp trong toàn trường và 1 phòng máy tính trẻ em.

– Nhà trường đã chỉ đạo 100% giáo viên soạn giáo án bằng máy vi tính, đồng thời phát động thi đua trong năm học mỗi GV xây dựng được ít nhất 5-7 giáo án điện tử được trình chiếu trên PowerPoint và hướng dẫn GV được làm quen và sử dụng hợp lý các phần mềm xây dựng bài giảng tương tác điện tử và ứng dụng bài giảng E-Learning giảng dạy, cập nhật Website và trang Violet của trường, biết cách cập nhật và đăng tải giáo án, các tư liệu, tài liệu trên Website và trang Violet của trường, sử dụng hợp lý phần mềm kế toán, nuôi dưỡng…

– Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi học đào tạo kỹ năng sử dụng máy vi tính và học các lớp nâng cao soạn giáo án điện tử trên máy.

* Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

+ Một số cán bộ, giáo viên, nhân viên đã đi học lớp đào tạo máy vi tính, song do tay nghề và kỹ năng sử dụng CNTT còn hạn chế, nên hiệu quả sử dụng CNTT để đưa vào dạy trẻ chưa cao.

* Giải pháp khắc phục:

+ Tiếp tục cử giáo viên học vi tính trong học kỳ 2 và trong dịp hè.

+ Cử những GV có tay nghề cao trong việc sử dụng CNTT của trường bồi dưỡng và giúp đỡ cho GV từng khối, lớp vào các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, hàng kỳ.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên:

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là: 58 đ/c

– Quản lý…… + Trình độ ĐH: …… đ/c ;

+ Trình độ LLCT…… đ/c.

– Giáo viên :…… + Trình độ ĐH – CĐ: …… đ/c;

+ Trình độ TC: …… đ/c.

– Nhân viên nuôi dưỡng: 08 đ/c, trình độ CĐ: 3 đ/c; trung cấp: 5 đ/c.

– Nhân viên KT: …… đ/c.

– Nhân viên YTHĐ: …… đ/c.

– Nhân viên văn thư: …… đ/c;

– Nhân viên phục vụ:…… đ/c;

– Nhân viên quản trường: …… đ/c.

* Biện pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ:

Tạo điều kiện cho cán bộ, quản lý và giáo viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Tổ chức bồi dưỡng hè cho giáo viên với các nội dung :

– Bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Bồi dưỡng về nội dung, phương pháp lên lớp của các hoạt động học tập. Cách lên thực đơn và chế biến thức ăn cho trẻ.

– Bồi dưỡng cách làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên phế liệu, cách xây dựng góc sáng tạo và cách xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm cho đội ngũ giáo viên.

– Bồi dưỡng về cách làm hồ sơ sổ sách.

– Hướng dẫn nhiệm vụ năm học.

– Bồi dưỡng cách viết SKKN.

– Tổ chức dự giờ thăm lớp ….

* Đề xuất :

– Phòng GD thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vào dịp hè, hàng tháng, hàng kỳ.

– Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng cách xây dựng kế hoạch, soạn bài, bồi dưỡng phương pháp lên lớp các hoạt động, cách làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên phế liệu, cách xây dựng góc sáng tạo và cách xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm cho đội ngũ giáo viên ….với hình thức tổ chức theo cụm để các trường có nhiều cán bộ, giáo viên được đi kiến tập.

5. Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN:

*Vấn đề quy hoạch đất đai, quy hoạch trường, lớp của địa phương:

Nhà trường đã được đầu tư xây dựng và trang bị cơ sở vật chất theo hướng hiện đại và đã được bàn giao công trình xây dựng tại khu Trung Tâm và đưa vào sử dụng từ năm học 2023-20……., đã được Thành phố chính thức công nhận danh hiệu ”Trường MN đạt chuẩn Quốc gia”. Tuy nhiên vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 2 khu Trung Tâm và ……………

* Các công trình xây dựng và tu sửa trong năm học:

– Đã xây dựng khu vận động, trang trí tạo cảnh quan môi trường sư phạm cho các khu với tổng kinh phí là: …… đồng.

– Đã chi sửa chữa, mua sắm bổ sung một số đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú với tổng kinh phí là: ……đồng.

– Đã mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác GD với tổng kinh phí là: …… đồng.

Tổng kinh phí: ……đồng

Trong đó:

– Phụ huynh đóng góp: …… đồng.

– Nguồn từ ngân sách nhà nước:…… đồng.

6. Thực hiện công bằng trong giáo dục, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật:

– Trong việc chăm sóc trẻ hàng ngày, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên toàn trường luôn quan tâm chăm sóc tới ……% trẻ ở các lớp và đặc biệt quan tâm chăm sóc chu đáo tới những cháu khuyết tật trong các hoạt động, ăn ngủ vui chơi và học tập, các cháu yếu, các cháu biếng ăn…

7. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non:

– Tích cực tuyên truyền những nội dung cơ bản về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong các buổi họp cha mẹ học sinh, trong các giờ đón, trả trẻ và trên các bảng tuyên truyền ở các khu.

– Tổ chức tốt các ngày lễ hội trong năm.

– Thông báo kịp thời những nội dung cần phối hợp với phụ huynh trên bảng thông báo của các khu .

– Thường xuyên viết bài tuyên truyền về công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học để tuyên truyền qua loa đài truyền thanh của xã và các thôn.

8. Công tác quản lý:

……cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường.

– Thực hiện công tác thu chi đúng theo các văn bản hướng dẫn của Thành Phố, thực hiện công khai tài chính theo quy định.

– Đánh giá đúng kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra và cải cách hành chính trong GDMN.

– Duy trì nề nếp kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất GV, NV toàn trường.

+ Kiểm tra toàn diện …… GV, kết quả xếp loại tốt:…… đ/c (Đ/c …………), 3 GV xếp loại khá (Đ/c…………)

+ Kiểm tra đột xuất ……% giáo viên, nhân viên.

– Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý, đồng thời quản lý chặt chẽ ngày công, giờ công của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

– Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại CB,CC,VC hàng tháng.

* Đánh giá kết quả công tác quản lý :

– Đã chỉ đạo thực hiện KH, nhiệm vụ năm học có hiệu quả ở các chỉ tiêu sau:

+ Cân đo theo dõi biểu đồ SK cho trẻ lần 2 vào tháng 9, tháng 12 và tổ chức khám sức khoẻ lần 1 cho trẻ theo đúng kế hoạch.

+ Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC và thi đua đã được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên nghiêm túc hàng tháng.

+ Công tác chăm lo đời sống CB-GV-NV được đảm bảo quyền lợi chế độ công khai dân chủ trong toàn trường.

+ Trường đã có môi trường sư phạm: xanh – sạch – đẹp và thân thiện.

+ 100% giáo viên đã biết tạo môi trường mở cho trẻ hoạt động tại lớp để phát huy tính chủ động và sáng tạo của trẻ. Đã xây dựng khu sáng tạo cho trẻ hoạt động tại các khu vực lan can và gầm cầu thang. Đồng thời đi sâu vào việc giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I:

1. Kết quả nổi bật:

– Số lượng trẻ đi học đảm bảo tỷ lệ chuyên cần và ăn ngủ ở trường đạt 100%.

– Trẻ ngoan, có nề nếp tốt.

– Công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai tài chính theo đúng quy định.

– Đã vận động được 98% phụ huynh khối mẫu giáo đăng ký cho trẻ tham gia chương trình sữa học đường.

– Giáo viên các nhóm lớp đã tập trung trang trí lớp, xây dựng góc sáng tạo cho trẻ và tạo cảnh quan môi trường học tập tốt.

– Đã xây dựng môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp và an toàn cho trẻ hoạt động và khu vực sáng tạo tại các lan can và gầm cầu thang.

– Tổ chức tốt Hội thi giáo viên giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi, hội thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo bền đẹp.

– Đã xây dựng kế hoạch tu sửa, mua sắm bổ sung các thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo hướng hiện đại, trang trí tạo cảnh quan môi trường sư phạm thân thiện phục vụ cho các hoạt động vui chơi, dạy và học của giáo viên và các cháu được cán bộ, nhân dân, phụ huynh hết sức phấn khởi và tin tưởng.

– Đã thực hiện tốt việc công khai dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

2. Những khó khăn, hạn chế:

Nhà trường vẫn còn một số giáo viên sử dụng máy vi tính còn chưa thành thạo, do đó việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động của trẻ còn hạn chế, nên hiệu quả các giờ học đạt chưa cao.

– Trường vẫn còn một số giáo viên cao tuổi, nên việc cập nhật các kiến thức về CNTT còn chậm chạp.

– Việc đầu tư kinh phí để xây dựng, mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dạy và học của của giáo viên và các cháu còn hạn chế.

– Công tác tuyên truyền của một số giáo viên, nhân viên trong trường còn hạn chế, chưa có sức thuyết phục. Nhận thức của nhiều phụ huynh về GD trẻ MN chưa cao, nên vẫn còn nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến con em của mình và nhà trường, do vậy công tác XHH của nhà trường còn gặp khó khăn và hiệu quả đạt chưa cao.

* Biện pháp khắc phục:

– Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường, tuyên truyền phụ huynh cho trẻ đến trường đảm bảo đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.

– Thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ xã về việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo xã …………giai đoạn……

3. Kiến nghị, đề xuất với Phòng giáo dục:

– Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên nòng cốt của các trường đi kiến tập các chuyên đề và tham quan các trường tiên tiến trong và ngoài Thành phố.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT …………

– UBND………………..

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG MN……………….

Số :…../BC/TrMN…………..

…..ngày …..tháng ….năm……..

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ I giáo dục mầm non

Năm học 20…..-20…..

I. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG HỌC KỲ I:

1. Công tác huy động trẻ đến trường.

– Chỉ đạo các trường hoàn tất việc sửa chữa, trang trí trường lớp, sắp xếp môi trường an toàn, sạch đẹp để chuẩn bị đón các cháu đến trường.

– Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 20…..-20….. của UBND/Q; các trường thực hiện đúng theo kế hoạch: Tuyên truyền, thông báo đến địa phương kế hoạch, thời gian tuyển sinh của đơn vị và thông báo tuyển sinh tại các điểm trường tạo thuận lợi cho phụ huynh theo dõi.

– Các trường tổ chức khai giảng năm học mới với nhiều hình thức lễ hội, tạo không khí vui tươi phấn khởi đón trẻ đến trường: tổ chức sinh hoạt văn nghệ, khu trò chơi dân gian, trò chơi vận động…

– Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phân công các chuyên viên PGD về dự Lễ: Khánh thành trường MN5, MN6 và Khai giảng tại các trường.

2. Tình hình về trường, lớp:

– Tổng số cơ sở Giáo dục mầm non trên địa bàn quận: 140

+Trường: ……. (CL: ……, TT: ……)

+Nhóm, lớp: …… (NT: ……, Lớp MG: ……)

– Tổng số học sinh: ……

+ Nhà trẻ: ……/……, tỉ lệ: ……%

+ Mẫu giáo: ……/…… tỉ lệ: ……%

+ Trẻ 5 tuổi:……/……, tỉ lệ: …… %

– Tổng số giáo viên: …… GV

+ Nhà trẻ: …… GV

+ Mẫu giáo: ……GV

+ Giáo viên dạy trẻ 5 tuổi: ……GV

3. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục:

3.1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng:

– Chuyên đề “Thao tác chế biến thức ăn của cấp dưỡng”; “Chế biến thức ăn cho trẻ 13-18 tháng tuổi” được duy trì, giúp cho cấp dưỡng phối hợp đều tay trong việc chế biến thức ăn, tạo cho trẻ những món ăn đảm bảo dinh dưỡng.

– Dự giờ chuyên đề “Tổ chức giờ ăn” nhằm bồi dưỡng các trường trong việc mua sắm trang thiết bị, kèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

– Chuyên đề “Đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ” tiếp tục được thực hiện.

– Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có sự đầu tư về CSVC, trang thiết bị phù hợp với quy mô hoạt động theo đề án; đội ngũ giáo viên, nhân viên, tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ổn định; thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định, tổ chức các hoạt động tại cơ sở theo quy định Điều lệ trường mầm non và Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục.

– Kết quả chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, béo phì:

Trẻ SDD nhẹ cân (SDDCN) Trẻ SDD thấp còi (SDDTC) Trẻ SDD thể còi Trẻ Thừa cân – Béo phì (TG-BP) Ghi chú

Đầu vào Phục hồi Đầu vào Phục hồi Đầu vào Phục hồi Đầu vào Phục hồi

Nhà trẻ ……

Tỷ lệ

Mẫu giáo

Tỷ lệ

Tổng số trẻ

Tỷ lệ

3.2. Công tác chăm sóc giáo dục:

– Thực tế nắm tình hình về cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động tại các trường và các nhóm trẻ tổ chức nhận trẻ 13-18 tháng tuổi (MN1, MN2, MN3, MN5, MN6, MN7A, MN11B, MN13, MN14, MN19, MN24A, MN24B, MN27, MN Học Viện Sài Gòn, MN Văn Thánh Bắc)

– Tham dự các chuyên đề củng cố do Ban chất lượng Thành phố tổ chức tại các trường thuộc Cụm 1:

+ “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” với nội dung “Củng cố xây dựng môi trường vật chất môi trường xã hội trong và ngoài lớp học” tại Trường Mầm non …..- Quận ………….

+ Củng cố chuyên đề “Đổi mới hoạt động âm nhạc” tại Trường MN ……….- Quận ………

– Tổ chức chuyên đề tại quận:

+ Tổ chức chuyên đề “Phát triển tình cảm- kỹ năng xã hội cho trẻ” tại các trường: MN14, MN25B.

+ Thao giảng củng cố chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ” tại trường: MN5, MN13.

+ Tổ chức thao giảng “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại trường MN17

– Tổ chức thẩm định cấp phép thành lập 06 cơ sở mầm non: Mầm non Tổ Ong Vàng P25, MN Vinschool L5- P22, Mầm non Việt Mỹ- P3, Lớp Mẫu giáo Hu-Ray- P25, lớp mẫu giáo Nhà của bé, lớp mẫu giáo Bảo Minh; Cơ sở 2 Trường Mầm non Văn Thánh Bắc.

– Triển khai kế hoạch thi giáo viên giỏi giải Chu Văn An lần thứ 15. Kết quả: 37/156 giáo viên vào vòng 2.

– Tập huấn công tác quản lý trường, nhóm, lớp Mầm non ngoài công lập do Sở Giáo dục tổ chức tại trường MN 13.

4. Công tác kiểm tra:

– Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho trẻ tại các trường MNCL.

– Kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo Kế hoạch số 44/KH-GDĐT ngày 28/9/20….. của Phòng GDĐT, cụ thể đã kiểm tra các đơn vị:

+ Trường tư thục: MN Việt Mỹ Úc, MN Vinschool; MN Thành phố tuổi thơ, MN Vinschool- P7

+ Nhóm, lớp: Nhóm trẻ Sắc Màu, lớp Mẫu giáo NêMô, Nhóm trẻ Cầu Vồng, Nhóm trẻ Nhà Bé Yêu, Lớp Mẫu giáo Nhà Bé Yêu, lớp Mẫu giáo Hoa Lan, Nhóm trẻ Hạt Đậu Nhỏ

– Đón đoàn kiểm tra về thực hiện hợp đồng thực phẩm của Ban ATTP Thành phố.

– Kiểm tra công tác y tế trường học theo Kế hoạch số 73/KH-YTTH-BCĐ cho các đơn vị MNCL và NCL.

5. Công tác xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia:

– Hướng dẫn trường Mầm non 2 thực hiện hồ sơ và hoàn thiện các tiêu chuẩn về đội ngũ nhân sự, CSVC, xây dựng môi trường giáo dục theo quy định Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Tuy nhiên, do một vài tiêu chí chưa đáp ứng nên sẽ tiếp tục cải tiến và hoàn thiện để đăng ký kiểm tra công nhận trong năm học 20…..-2024.

6. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

– Cử CBQL các đơn vị: MN 24 B, MN 24A, MN 13, MN 5 tham gia lớp tập huấn công tác đánh giá ngoài năm 20….. do Sở Giáo dục tổ chức (Từ ngày 03 đến ngày 06/01/20…..)

– Thực hiện Thông tư 19/20…../TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 20….. về Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non do bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Thực hiện công văn số 4364/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 12 năm 20….. của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 20…..-20…..:

+ Các trường hoàn tất hồ sơ tự đánh giá và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, từng bước hoàn chỉnh theo yêu cầu các tiêu chí, thực hiện bộ hồ sơ đánh giá ngoài và đánh giá lại theo Thông tư số 19/20…../TT-BGDĐT cho năm học 20…..-20….. và những năm tiếp theo.

+ Đang bồi dưỡng thực hiện hồ sơ Đánh giá ngoài cho trường Mầm non Thiên Anh.

– Mạng lưới kiểm định chất lượng giáo dục mầm non quận tiếp tục hỗ trợ các trường thực hiện hồ sơ đánh giá ngoài.

7. Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trong trường mầm non:

– Thực tế nắm tình hình hoạt động khuyết tật học hòa nhập tại trường mầm non 5

STT

Đơn vị

Số trẻ

Dạng tật

Ghi chú

01

Mầm non 5

8. Công tác khác:

– Công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi:

+ Đã thực hiện tổng kiểm tra PCGDMN cho trẻ 5 tuổi toàn Thành phố theo quyết định số 2624/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 11 năm 20…..

+ Tổng hợp danh sách trẻ 5 tuổi học tại quận, học tại quận khác.

+ Thống kê số liệu các biểu mẫu về số trẻ, nhân sự CBQL, GV, CSVC, tài chính.

+ Tham gia đoàn kiểm tra XMC- PCGD cấp quận, thành phố

– Đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL-GV các Trường, nhóm, lớp mầm non ngoài công lập.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

– Các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp, có sự đầu tư, cải tạo về cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc và giáo dục trẻ; trường lớp thông thoáng, đảm bảo vệ sinh; việc bố trí sắp xếp môi trường vui chơi, học tập theo chương trình giáo dục mầm non được quan tâm thực hiện.

– Các trường mầm non công lập chủ động, tích cực tham gia hoạt động theo cụm thi đua, các phong trào như: “Hội thi Giáo viên giỏi giải Chu Văn An lần thứ 15”, “Môi trường xanh”.

– Đội ngũ CBQL- GV tích cực, chủ động tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức, có tinh thần học hỏi, nắm vững và ứng dụng khá linh hoạt việc xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”, thường xuyên cập nhật thông tin trên mạng và thực hiện chương trình Mind Manager trong soạn thảo kế hoạch giáo dục.

– Chuyên đề “Đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ” tiếp tục được thực hiện và nâng cao chất lượng; thực đơn hằng ngày đa dạng, phong phú, thông qua đó đã rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, trẻ chủ động, thích thú trong giờ ăn, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ. Việc tính khẩu phần dinh dưỡng được thực hiện hằng ngày, cân đối trong tuần, đảm bảo lượng calo cung cấp hằng ngày cho trẻ tại trường, cập nhật cơ cấu dinh dưỡng theo Chương trình Giáo dục mầm non được sửa đổi bổ sung một số nội dung theo Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Các trường có quan tâm ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với các công ty nằm trong chuỗi vệ sinh an toàn của Thành phố.

– Trường mầm non có trẻ học hòa nhập, các nhóm lớp chuyên biệt có sự quan tâm chăm sóc trẻ; cán bộ quản lý, giáo viên chủ động trong việc tham gia các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật tổ chức.

– Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có sự đầu tư về CSVC, trang thiết bị phù hợp với quy mô hoạt động theo đề án; đội ngũ giáo viên, nhân viên, tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ổn định; thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định, tổ chức các hoạt động tại cơ sở theo quy định Điều lệ trường mầm non và Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục.

III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỌC KỲ II:

– Phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chăm sóc nuôi dạy trẻ 13-18 tháng.

– Hoàn tất hồ sơ Đánh giá ngoài trường Mầm non Thiên Anh.

– Tham gia tập huấn các chuyên đề do Sở giáo dục tổ chức.

– Duyệt sáng kiến kinh nghiệm của các trường.

– Rút kinh nghiệm và chỉ đạo các Trường Chuẩn Quốc gia xây dựng môi trường giáo dục sau chuyến tham quan học tập tại Nhật Bản theo chỉ đạo của Sở Giáo dục.

– Tổ chức củng cố chuyên đề cấp quận:

+ Chuyên đề: “Đổi mới hoạt động tạo hình”; “ Đổi mới hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ Mầm non”; “Nâng cao chất lượng phát triển vận động”

– Tiếp tục kiểm tra các trường, lớp, nhóm trẻ ngoài công lập theo Kế hoạch số 44/KH-GDĐT.

– Thẩm định cấp phép thành lập, cấp phép tổ chức hoạt động các cơ sở GDMN ngoài công lập.

– Tăng cường công tác chăm sóc trẻ SDD, thừa cân béo phì tại các cơ sở giáo dục mầm non; Công tác đảm bảo an toàn; Tổ chức giờ ăn cho trẻ.

– Chấm thi thực hành giáo viên giỏi giải Chu Văn An lần thứ 15.

– Báo cáo số liệu và báo cáo tổng kết năm học 20…..-20……

– Họp giao ban các cơ sở giáo dục mầm non thống nhất kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè theo chỉ đạo của Sở Giáo dục./.

Nơi nhận:

– Phòng GDMN/Sở GD-ĐT

– Trưởng phòng GDĐT

– Các cơ sở giáo dục mầm non;

– Lưu: VT, Tổ MN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

………….

Báo Cáo Sơ Kết Học Kì 1 Tổ Chuyên Môn Năm 2023 – 2023 (5 Mẫu) Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Học Kì 1 Mới Nhất

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG ……………….

Số :…../BC/Tr…………..

…..ngày …..tháng ….năm……..

Thực hiện Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/20…….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 20…….. -20…….. của ngành Giáo dục; Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 03/8/20…….. của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 20…….. -20……..; văn bản 1269/BC-SGDĐT ngày 24/8/20…….. của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh và các văn bản hướng dẫn triển khai các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Phổ thông;

Thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 20…….. -20…….., bước vào năm học tuy có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, với sự nỗ lực của cả thầy và trò, sự giúp đỡ của Ban đại diện Cha mẹ học sinh và các tổ chức ban ngành, đoàn thể, cùng với truyền thống tốt đẹp của nhà trường, chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 20…….. – 20………

A. ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 20…….. -20……..

I. Tình hình chung của đơn vị

1. Số lớp – Số học sinh:

Tổng số…… lớp. Tổng số học sinh đầu năm học…… em; Trong đó: Khối 12: …… lớp – ……học sinh; Khối 11: ……lớp – ……học sinh; Khối 10: …… lớp – …… học sinh.

Kết thúc học kỳ I có … học sinh chuyển trường; ….. học sinh bỏ học.

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

– Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên: Hiện tại có …. người, trong đó CBQL…… người, giáo viên trực tiếp giảng dạy …… người, nhân viên hành chính …… người; (có ……giáo viên, …… nhân viên và……bảo vệ hợp đồng).

– Nữ …… người, chiếm tỉ lệ ……%. Đảng viên …… chiếm tỉ lệ ……%. Trình độ Thạc sĩ ……người, chiếm tỉ lệ ……% (đang có…… giáo viên học Thạc sĩ).

– Có …… đồng chí đi biệt phái, tiếp nhận……đồng chí đến biệt phái; thuyên chuyển 1 đồng chí Phó Hiệu trưởng, bổ nhiệm mới …… Phó Hiệu trưởng.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I

1. Công tác quản lý

– Đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý của Ban giám hiệu, thực hiện linh hoạt kế hoạch nhà trường, không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý. Phát huy vai trò quản lý của tổ chuyên môn trong việc theo dõi, quản lý, đánh giá giáo viên.

– Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt quy chế công khai, dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, động viên, khen thưởng kịp thời, quan tâm đến đời sống, tình cảm, hoàn cảnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Tổ chức tốt các Hội nghị đầu năm học, xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, ban hành các quy định, phân công nhiệm vụ, đánh giá hoạt động CB, GV, NV, các hoạt động nề nếp, lao động, bảo vệ CSVC, công tác Đoàn; thành lập các tổ, nhóm chuyên môn, tổ văn phòng, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó đúng quy định; thành lập các ban tư vấn trong nhà trường, ban PCBL, ban PCCC&CNCH, Hội đồng TĐKT, ban chăm sóc Sức khỏe học sinh, phân công cán bộ phụ trách pháp chế, tổ làm công tác tiếp công dân. Tổ chức đăng ký thi đua năm học 20…….. -20………

– Rà soát đội ngũ, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường đồng thời đảm bảo mặt bằng lao động trong đơn vị. Triển khai ký lại hợp đồng lao động với 1 nhân viên hành chính và 2 bảo vệ trường.

– Triển khai cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin của giáo viên, học sinh vào phần mềm quản lý nhà trường, học bạ, sổ điểm. Khuyến khích phụ huynh học sinh sử dụng, khai thác sổ liên lạc điện tử. Triển khai thu thập cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục và đào tạo.

– Đón đoàn kiểm tra triển khai nhiệm vụ đầu năm của Sở Giáo dục và Đào tạo, được đánh giá là thực hiện cơ bản tốt các nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

– Tổ chức tốt việc góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục Đại học; Dự thảo về vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập; Dự thảo Điều lệ Đại hội Điền kinh – Thể thao toàn tỉnh; Dự án Luật giáo dục sửa đổi; Dự thảo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình lựa chọn giáo viên mầm non và phổ thông nòng cốt cấp huyện và cấp tỉnh..

– Quản lý công chức, viên chức theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 20……..; việc kê khai bổ sung thông tin viên chức năm 20………

2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

– Triển khai việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 20…….. và đăng ký nội dung học tập.

– Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII), Nghị quyết số 06-NQ/HU, Nghị quyết 07-NQ/HU, Nghị quyết 96/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024, Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 20/7/2024; Thông tư số 20/2024/TT-BGDĐT ngày 22/8/2024, Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 28/8/2024, Thông tư 18/2024TT-BGDĐT ngày 22/8/2024, Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2024, Công văn số 5424/UBND-KGVX ngày 10/9/2024.

– Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 05/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2024 – 2023, định hướng đến năm 2025; triển khai thực hiện đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2023; thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”; thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2023”.

– Tổ chức tốt đợt học chính trị đầu năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, tất cả đã tham gia học tập nghiêm túc, có bài thu hoạch đầy đủ. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 20……..; tuyên truyền tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 20…….., nhiệm vụ trong thời gian tới; tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 20…….., nhiệm vụ trong thời gian tới; tuyên truyền tình hình hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng 9 tháng đầu năm 20…….., nhiệm vụ trong thời gian tới tới.

– Tổ chức tốt tuần lễ sinh hoạt đầu năm cho học sinh toàn trường, tất cả học sinh được học tập truyền thống nhà trường, điều lệ trường THPT, nội quy nhà trường; Phối hợp với công an tỉnh, công an huyện …….., tổ chức học tập luật ATGT, phòng chống ma túy và các TNXH, phòng ngừa vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo; tiến hành ký cam kết không vi phạm ATGT, không tàng trữ, buôn bán, sử dụng các chất ma túy, không vi phạm các TNXH, không tàng trữ, buôn bán, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo; không tham gia các trò chơi điện tử dưới bất kỳ hình thức nào, ký cam kết xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về việc tuân thủ các quy định về phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước trong sinh hoạt, vui chơi, tham gia các hoạt động tập thể; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 20………

– Thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh trong nhà trường. Theo dõi nhắc nhở, động viên kịp thời, tìm hiểu để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập. Củng cố niềm tin, giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, xây dựng tình thân ái với bạn, yêu kính thầy cô nhằm giúp học sinh không bỏ học. Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm nội quy, quy định của nhà trường.

– Hàng quý nhà trường đã ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục đạo đức trong nhà trường. Tăng cường hoạt động của tủ sách pháp luật.

– Tham gia tốt đợt lao động chung tay xây dựng Nông thôn mới tại hai xã ……….. và …………., số lượng tham gia trên 800 ngày công, đã trồng được trên 20.000 bầu cây chuỗi ngọc và đổ được trên 300m bê tông mở rộng lề đường, cải tạo xóa bỏ trên 30 vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, phát quang làm sạch các tuyến đường.

– Phong trào phấn đấu vào Đảng được giáo viên rất quan tâm, đã tổ chức kết nạp Đảng cho 6 đồng chí; giới thiệu 5 giáo viên và 29 học sinh tham gia lớp đối tượng Đảng.

3. Các hoạt động chuyên môn

– Ngay đầu năm học đã tổ chức khảo sát, sắp xếp, kiện toàn các lớp học theo nguyện vọng các môn đăng ký thi THPT quốc gia; tổ chức dạy học Tiếng Anh lớp 10 theo năng lực.

– Thực hiện tốt việc đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; tăng cường sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học. Nhiều giáo viên đã soạn giảng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Phát huy vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, dạy học thực hành, dạy học theo dự án, tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy, gần như các tiết thao giảng, hội giảng đều có ứng dụng CNTT. Đa dạng hoá các hình thức học tập, như: tổ chức các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc thi,… ; xây dựng tủ sách lớp học, phát huy phòng đọc tại thư viện nhà trường, tổ chức câu lạc bộ khoa học,…

– Triển khai kế hoạch dạy thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi theo đúng kế hoạch được phê duyệt của Sở; quản lý chặt chẽ sỉ số học sinh, chất lượng dạy học; họp bộ phận dạy HSG, dạy thêm, thống nhất kế hoạch, nội dung, chương trình, quản lý nề nếp; tổ chức gặp mặt các đội tuyển HSG động viên các em tham gia tốt các kỳ thi; tổ chức trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đạt giải. Tổ chức thi, chọn, thành lập các đội tuyển HSG khối 10 và 11, triển khai bồi dưỡng. Triển khai phân tích Bộ đề thi tham khảo, đề thi minh họa, phân tích để xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi THPT quốc gia năm 20…….. đạt hiệu quả cao nhất; triển khai việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức số hóa quốc gia. Triển khai sử dụng tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 20…….. và bộ sách giáo dục đạo đức, thể chất, kỹ năng sống cho giáo viên và học sinh.

– Triển khai kế hoạch thao giảng, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên, toàn trường 100% giáo viên đăng ký thao giảng, có 13 giáo viên kiểm tra toàn diện (tốt 7, khá 6). Phong trào dự giờ thăm lớp được giáo viên tích cực hưởng ứng. Tổ chức thành công Hội giảng cốt cán đầu năm, Hội giảng chào mừng 20/10, 20/11, có 43 đồng chí tham gia. Nhà trường đã khen thưởng 18 giáo viên có các tiết dạy đổi mới và hiệu quả.

– Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn do Sở tổ chức và triển khai tập huấn ở đơn vị nghiêm túc; tổ chức tập huấn phần mềm bài giảng điện tử E.learning cho giáo viên toàn trường. Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường bộ môn Toán cho giáo viên các trường THPT trong huyện ………

– Xây dựng kế hoạch dạy học thực hành thí nghiệm, kế hoạch dạy học Ngoại ngữ phù hợp với thực tiễn. Triển khai thực hiện nghiêm túc dạy học thực hành, thí nghiệm; dạy học Tiếng Anh theo năng lực ở khối 10. Việc sử dụng thiết bị dạy học, đồ dùng tự làm, thí nghiệm thực hành, phòng máy thường xuyên; chất lượng giờ dạy ngày càng nâng lên.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động GD KNS và HĐNG chính khóa. Trong học kỳ I đã tổ chức các hoạt động: Cuộc thi KHKT cấp trường, tham gia thi cấp tỉnh; Hội khỏe Phù đổng cấp trường, tham gia thi đấu cụm; Ngoại khóa song ngữ Văn học dân gian; Trải nghiệm “Làm quen với nghề vườn”; Diễn đàn thành niên “Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường”; Hội thi Văn nghệ chào mừng 20/11, Hội thi ATGT cấp trường và tham gia thi cấp huyện, Chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ trường THPT ………….”, Giải bóng đá nữ, Giải bóng đá nam, chăm sóc khu di tích Đền Đĩnh Lữ xã …………., Tham quan khu di tích UY viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ và khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Tiếp lửa đam mê”, chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong nhà trường; Lớp 10A11đã phối hợp với Ban đại diện CMHS lớp tổ chức trải nghiệm, dã ngoại về địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc.

– Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục nghề phổ thông cho 100% học sinh lớp 11. Phối hợp với trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, Trung cấp Nghề Hà Tĩnh tổ chức Tư vấn, phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 đăng ký học TCN ngay khi đang học THPT, hiện có 230 em đăng ký theo học. Phối hợp tốt với các trường THCS và các địa phương làm công tác phổ cập giáo dục. Tổ chức các hoạt động phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối 12, phối hợp với các đơn vị được Sở cấp phép tổ chức các buổi hội thảo du học cho học sinh.

– Duy trì và thực hiện nghiêm túc nề nếp thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; lồng ghép giữa các buổi tập là các bài dân vũ tập thể. Thành lập câu lạc bộ Bóng chuyền nữ giáo viên, câu lạc bộ Võ cổ truyền và triển khai sinh hoạt nghiêm túc.

– Định kỳ tổ chức tốt việc kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ nhóm, sổ đầu bài, lịch báo giảng, sổ điểm điện tử.

– Kết quả, chất lượng các cuộc thi:

+ Thi học sinh giỏi tỉnh khối 12: có 14 em đạt giải, trong đó có 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 5 giải Khuyến khích; đội đạt giải cao nhất là Tiếng Anh của cô Thắm 2 nhì, 1 ba, Sử của Cô Duyên và Cô Nhung 2 ba, 1 khuyến khích.

+ Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật: Có 34 ý tưởng tham gia cấp trường, 1 sản phẩm được vào vòng chung khảo cấp tỉnh.

+ Cuộc thi “Có Tôi, đôi bạn luôn hạnh phúc”: Có 109 video dự thi.

+ Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 20……..: Có 27 bài dự thi.

+ Cuộc thi “Tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng”: Có 1340 bài dự thi.

4. Xây dựng CSVC, lao động, an ninh, an toàn

– Triển khai tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất trong nhà trường: Đã tu sửa toàn bộ máy chiếu tại các lớp học và lắp thêm 2 máy mới với số tiền …………….. đồng; triển khai tu sửa, lợp mái, sơn, lát nền nhà học B2 với số tiền …………….. đồng; làm kho tại cầu thang văn phòng bằng nhôm kính, số tiền 10.340.000 đồng; tu sửa hệ thống điện, thay thế một số quạt trần số tiền …………….. đồng; tu sửa bàn ghế, nền nhà, cửa sổ phòng học, máy bơm, loa, hệ thống điện, chảo, đầu ti vi,… trong nhà trường, số tiền…………….. đồng; tu sửa máy tính, máy in với số tiền 2.650.000 đồng; Tiêu hủy hóa chất năm 20…….. số tiền …………….. ồng; mua sắm giường, chăn ga, gối, nệm trang bị tại các phòng lãnh đạo số tiền …………….. đồng; thanh toán tiền phong, màn chào cờ, lắp đặt ri đô phòng thầy Diễn …………….. đồng; mua thiết bị, hóa chất …………….. đồng; mua mới máy Photocopy số tiền …………….. đồng; sửa chữa đèn Led cổng trường với số tiền …………….. đồng.

– Đang triển khai tu sửa và hoàn thiện thư viện, xây dựng thư viện đạt xuất sắc, dự toán trên 200.000.000 đồng.

– Thực hiện bàn giao cơ sở vật chất cho các lớp, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc bảo vệ tài sản, CSVC. Tổ chức tổng kiểm kê tài sản cuối năm 20………

– Công tác an ninh, an toàn nhà trường được đảm bảo, không có tình trạng mất an ninh trong nhà trường; tài sản được bảo vệ nghiêm ngặt. Rà soát danh sách học sinh sử dụng các loại xe: xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện; quản lý tốt việc không để học sinh đi xe máy đến trường.

– Duy trì nề nếp lao động thường xuyên; các lớp tham gia lao động vệ sinh theo kế hoạch phân công khá tốt, một số giáo viên chủ nhiệm rất có trách nhiệm, có phương pháp tổ chức, tham gia đầy đủ với học sinh.

5. Công tác quản lý và sử dụng tài chính

– Thực hiện tốt quy trình, hồ sơ xét miễn giảm học kỳ I và trợ cấp cho học sinh. Triển khai thu các khoản đúng thời gian quy định.

– Thanh toán đầy đủ các chế độ, thực hiện tốt việc nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nghề cho CB, GV, NV. Thực hiện chi trả chế độ theo các quy định của Chính phủ cho học sinh đầy đủ, kịp thời.

– Triển khai thu BHYT học sinh, lập danh sách học sinh có thẻ BHYT; kết quả 100% học sinh trong nhà trường đều có thẻ BHYT.

– Thực hiện kiểm tra tài chính 8 tháng đầu năm 20…….. của nhà trường và các tổ chức trong nhà trường, qua kiểm tra kết luận công tác quản lý tài chính trong nhà trường khá tốt, hồ sơ đầy đủ, các thủ tục thu chi nghiêm túc, đúng quy định; chi các khoản đúng chế độ; không có biểu hiện tham ô, lợi dụng, lãng phí

Advertisement

– Duyệt biên chế, quỹ tiền lương năm 20……..; xét nâng lương trước thời hạn 9 tháng cho 06 đồng chí.

6. Công tác đoàn thể và các hoạt động khác

– Công đoàn đã phối hợp tốt với nhà trường trong việc thăm hỏi, động viên, hiếu hỉ; triển khai hệ thống nước uống cho học sinh; tham gia giải bóng chuyền cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục năm 20……..; tổ chức tốt “Đêm hội Trăng rằm” cho các cháu là con của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; động viên giáo viên tham gia Hội giảng chào mừng ngày 20/10; tổ chức tọa đàm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt dâu, rể, tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11; tổ chức giải bóng chuyền nữ giáo viên, giải cờ tướng nam giáo viên; tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng Quỹ thắm tình đồng nghiệp năm 20…….. với số tiền là 1.720.000 đồng; gặp mặt trao quà cho các cựu chiến binh, quân nhân xuất ngũ; rà soát, giới thiệu 11 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Công đoàn ngành hỗ trợ Tết Canh Tý năm 20………

– Chi đoàn giáo viên đã triển khai tốt hoạt động câu lạc bộ Khoa học, Câu lạc bộ bóng chuyền nữ; tổ chức tốt phong trào văn nghệ và thể dục, thể thao.

– Hội khuyến học đã làm tốt công tác phối hợp, xã hội hóa để kêu gọi và trao quà và học bổng cho học sinh 5 áo đồng phục và số tiền đã hỗ trợ cho học sinh trên 100.000.000 đồng. Nhà trường được UBND huyện …….. tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính Phủ”.

– Thư viện đã sắp xếp, trang trí lại thư viện, xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện, thành lập tổ cộng tác viên thư viện, triển khai cho giáo viên và học sinh mượn sách, tài liệu tham khảo, phong trào đọc sách tại thư viện; rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch xây dựng thư viện đạt xuất sắc trong năm học 20…….. -20……..; triển khai cho giáo viên và học sinh đăng ký mua tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, giáo dục đạo, giáo dục kỹ năng sống.

– Thiết bị thí nghiệm thực hiện tốt công tác mượn trả thiết bị; chuẩn bị tốt đồ dùng phục vụ giờ dạy giáo viên; nhận đồ dùng, thiết bị mua mới và vào sổ tài sản.

– Văn thư đã triển khai các hồ sơ đầu năm tới giáo viên và học sinh, lập học bạ lớp 10, sổ đăng bộ điện tử khối 10, sắp xếp học bạ các lớp, sắp xếp các hồ sơ lưu trữ; triển khai thu và kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia lớp 12.

– Y tế trường học phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh; tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường về các dịch bệnh và cách phòng chống; công tác phòng, chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn học đường, phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân; tuyên truyền vệ sinh, nước sạch; thường xuyên kiểm tra vệ sinh phòng học, các công trình vệ sinh, hệ thống nước uống của học sinh, giáo viên.

– Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, các ban đại diện nhiều lớp đã cùng với học sinh tổ chức tốt hoạt động, phối hợp tốt với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh; đặc biệt là tri ân thầy cô giáo nhân Ngày nhà giáo Việt nam 20/11. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt định kỳ, mỗi tháng 1 lần; các cuộc họp Cha mẹ học sinh toàn trường đầu năm, giữa kỳ và cuối học kỳ I.

III. Một số hạn chế:

1. Tinh thần học tập, quán triệt, nghiên cứu các văn bản của đội ngũ giáo viên, nhân viên chưa tốt; việc cập nhật các văn bản mới chưa đầy đủ. Vẫn còn một số giáo viên thực hiện các nội dung báo cáo còn chậm, số liệu không chính xác; nhận thức chưa đúng, tư tưởng sai lệch. Phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng một số đồng chí ý thức không tốt, trong tư tưởng, phát ngôn, ý thức tham gia còn chưa tích cực. Việc chấp hành văn hóa hội họp chưa nghiêm. Việc thực hiện quy định của viên chức một số cán bộ, giáo viên, nhân viên thiếu nghiêm túc.

2. Công tác xây dựng các kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ chưa kịp thời theo tiến độ thời gian; việc thực hiện kế hoạch còn chậm, nhất là ở một số tổ bộ môn vai trò của tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng phát huy chưa tốt. Biên bản nhóm ghi chêp thiếu cẩn thận, không đầy đủ, chưa đi tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học. Các tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra giáo viên không đúng kế hoạch.

3. Việc soạn giảng theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học; việc dự giờ theo hướng quan sát hoạt động học của học sinh chưa được tốt; đánh giá giờ dạy của giáo viên khi đi dự giờ chưa phù hợp, 100% giờ dự đều xếp loại khá, giỏi, nhận xét chung chung chưa đi sâu vào đổi mới phương pháp, bộ môn, chủ yếu đang quan tâm ghi chép nội dung và bài dạy của giáo viên, chưa chú ý đến hoạt động học của học sinh. Vẫn còn nhiều giờ dạy chưa thể hiện được đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

4. Hiện tượng giáo viên nghỉ dạy vẫn còn nhiều, nhiều tiết không bố trí dạy thay được, lớp học phải tự quản. Hiện tượng bỏ giờ, chậm tiết vẫn còn. Hiện tượng sai sót trong sổ đầu bài, nhận xét không đúng yêu cầu, vào điểm, lên lịch báo giảng chậm, sai sót vẫn còn xảy ra.

5. Việc thực hiện nề nếp ở một số lớp chưa tốt, nhất là lớp 10. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm chưa được phát huy, chưa quan tâm đúng mức đến lớp, chưa phổ biến đầy đủ các quy định và hướng dẫn học sinh thực hiện. Công tác phối hợp của giáo viên với các tổ chức trong nhà trường chưa tốt, vẫn còn giáo viên ít quan tâm đến hoạt động chung của nhà trường, của các đoàn thể trong nhà trường.

7. Một số học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm đạo đức như: Nghỉ học tuỳ tiện không lý do, trốn học, bỏ giờ; sử dụng điện thoại di động trong giờ học; vi phạm luật ATGT; đi xe máy đến trường, gửi xe ngoài quán, đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm; xích mích đánh nhau, làm hư hại tài sản nhà trường; hút thuốc lá, vi phạm quy chế thi, có một số học sinh ý thức rèn luyện chưa cao. Đặc biệt, hiện tượng xích mích gây gỗ đánh nhau của học sinh vẫn còn, nhà trường xử lý kỷ luật cảnh cáo 2 em, khiển trách 1 em; chờ xử lý kỷ luật 2 em; có 1 em vi phạm ATGT bị Công an xử phạt, vẫn còn 9 học sinh hạnh kiểm yếu.

8. Đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng các hình thức dạy học, một số giáo viên còn lúng túng, chưa hiệu quả, chưa gây hứng thú học tập cho học sinh. Việc thực hiện dạy học hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học chưa thật sự mạnh mẽ, chưa thoát ly được các phương pháp, hình thức cũ. Các tổ nhóm còn lúng túng khi chỉ đạo thực hiện, có giáo viên dạy để học sinh chưa hài lòng; hồ sơ sổ sách chưa được đầy đủ, nghiêm túc; Chất lượng các giờ thao giảng vẫn còn chưa cao. Việc dự giờ đồng nghiệp vẫn còn một số đồng chí chưa thật tự giác.

9. Việc thực hiện dạy học thực hành; sắp xếp tại các phòng thí nghiệm thực hành chưa đạt yêu cầu. Sử dụng thiết bị dạy học chưa đồng đều ở các giáo viên trong cùng một bộ môn, một khối lớp; có một số đồng chí chưa thực hiện đúng quy trình mượn trả. Phong trào làm đồ dùng dạy học chưa được quan tâm.

10. Công tác bảo quản cơ sở vật chất, một số lớp, một số tổ chức, đoàn thể vẫn chưa thật tốt, sau các buổi học quên đóng cửa sổ, cửa chính, ra giờ thể dục, chào cờ không tắt quạt, tắt đèn. Lao động thường xuyên một số giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa thật sự quan tâm; một số lớp vẫn còn quên lịch, nhầm lịch, làm không đảm bảo; vệ sinh lớp học nhiều lớp vẫn chưa sạch.

11. Việc đóng đậu nhiều học sinh chưa thực hiện kịp thời, đúng quy định; tuyên truyền trong việc tham gia bảo hiểm tự nguyện chưa tốt.

12. Phát huy văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh chưa nhiều; giáo viên chưa có thói quen lên phòng đọc thư viện để mượn và đọc, nghiên cứu tài liệu; sử dụng giá báo tại văn phòng chưa tích cực, thậm chí không đọc.

IV. Kết quả thi đua

1. Về học sinh

– Xếp loại học lực:

Khối Tổng số Học Lực

Giỏi Khá TB Yếu Kém

SL % SL % SL % SL % SL %

Khối 10

Khối 11

Khối 12

TS

– Xếp loại hạnh kiểm:

Khối Tổng số Hạnh Kiểm

Tốt Khá TB Yếu Kém

SL % SL % SL % SL % SL %

Khối 10

Khối 11

Khối 12

TS

– Học sinh giỏi: … em, Học sinh tiên tiến: /….. em.

– Tập thể: Xuất sắc 11 lớp: 10A1, 10A4, 10A11, 11A6, 11A7, 11A9, 11A11, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5; Tốt 20 lớp: 10A2, 10A3, 10A5, 10A7, 10A8, 10A10, 10A12, 11A1, 11A3, 11A4, 11A5, 11A8, 11A10, 12A1, 12A6, 12A7, 12A8, 12A9, 12A10, 12A11; Khá 2 lớp: 10A9, 11A2; TB 1 lớp: 10A6.

2. Về giáo viên: Phụ lục kèm theo.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KÌ II

Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong học kỳ I, toàn trường tập trung cao độ, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Để thực hiện được điều đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thi 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

2. Tăng cường hơn nữa nề nếp kỷ cương nhà trường, xử lý nghiêm các học sinh vi phạm điều lệ trường phổ thông, nội quy nhà trường. Nâng cao một bước về vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh để tạo môi trường giáo dục thân thiện. Quản lý tốt học sinh trên lớp, tuyệt đối không để học sinh bỏ học vô lý do. Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, mỗi giáo viên đều có trách nhiệm giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện.

3. Phát huy tinh thần tự giác của mỗi cá nhân, mỗi giáo viên phải tự điều chỉnh các hoạt động của mình, tích cực hơn trong mọi công tác, nhiệt tình trong mọi hoạt động, hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách thực chất, có hiệu quả.

4. Tập trung tổ chức tốt các buổi sinh hoạt đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hiện việc soạn giảng, tổ chức các hoạt động dạy học, dự giờ theo định hướng đổi mới. Giáo viên tăng cường việc sử dụng các thiết bị dạy học vào giảng dạy, phát huy tối đa các trang thiết bị cho việc nâng cao chất lượng hiệu quả giờ dạy. Phát động phong trào khắc phục, làm đồ dùng dạy học.

5. Các tổ, nhóm chuyên môn tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, giáo viên tích cực trong việc sinh hoạt trường học kết nối, nâng cao chất lượng dạy học. Tích cực viết bài, cung cấp dữ liệu cho nguồn học mở cửa nhà trường.

6. Tập trung cao độ, thực hiện tốt ôn tập và bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh khối 10, 11 đạt kết quả cao nhất, phấn đấu xếp tốp 5 toàn tỉnh, không có đội tuyển mất trắng, nhiều đội tuyển đậu 100%, toàn trường phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra (70% học sinh đạt giải). Tập trung dạy ôn cho học sinh khối 12, đáp ứng kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

7. Đầu tư xây dựng, nâng cấp cảnh quan môi trường và một số hạng mục thiết yếu khác phục vụ cho việc dạy và học. Tổ chức tốt Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Đảm bảo cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

9. Công đoàn, Đoàn trường, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra một cách có hiệu quả. Tất cả mọi hoạt động nhằm mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và học tập của học sinh.

Một số nhiệm vụ trước mắt:

– Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm …. năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và Mừng Xuân …….. năm 20……..; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt pháp luật, quy định của địa phương, nội quy nhà trường, không vi phạm ATGT, đốt pháo, rượu chè, cờ bạc, các TNXH.

– Tổ chức tốt tập luyện các đội tuyển tham gia tốt Đại hội thể thao cụm và Đại hội Thể thao cấp tỉnh. Tham gia các hoạt động thể thao cấp huyện.

– Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 20…….. -20……… Thi chọn đội tuyển chính thức khối 10, 11.

– Tổ chức tốt các Cuộc thi theo kế hoạch đã đề ra, nâng cao chất lượng cuộc thi. Tăng cường công tác truyền thông về nhà trường.

– Triển khai công tác thu BHYT đợt 2 năm 20………

– Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”; đặc biệt đỡ đầu xã …….. trong việc về đích Nông thôn mới năm 20………

Sang học kỳ II với đầy những khó khăn và thử thách phía trước, nhưng với niềm tin và sức mạnh của tập thể, phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, chúng ta tin tưởng rằng tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 20…….. -20………/.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

Link Báo Cáo Facebook Bị Hack Nick, Hack Nhóm Kháng Thành Công 2023

Tôi phát hiện tài khoản facebook của mình có hoạt động lạ, sau đó tài khoản không đăng nhập vào được nữa và thông báo thay đổi mật khẩu trước đó. Và hiện tại không biết phải làm thế nào, lo sợ tài khoản Facebook của mình đã bị hack.  Vậy tôi phải làm thế nào để kháng cáo Facebook bị hack.

Thực ra để biết facebook bị hack khá dễ, bởi đây là nơi bạn  sử dụng hằng ngày và những thông tin trên đó bạn sẽ phải kiểm tra thường xuyên để bảo vệ tài khoản. Nhưng các đối tượng lừa đảo, hacker có rất nhiều  thủ đoạn tinh vi  và bạn không thể nào lường trước được hết.

Và sau đây là một số dấu hiệu để bạn có thể nghi ngờ tài khoản facebook mình bị hack.

Mọi người vào trong phần  “Cài đặt ” của facebook, sau đó chọn kiểm tra ” Bảo mật và đăng nhập”, sau đó kiểm tra lịch sử đăng nhập. Nếu như bạn thấy có một số lần đăng nhập trên thiết bị lạ, không phải do mình thực hiện. Nhưng vậy có nghĩa là tài khoản của bạn đã bị người khác đăng nhập vào.

Như vậy facebook của ban đã bị hack, nhưng đối tượng hack tài khoản có thể chưa đổi  thông tin đăng nhập của bạn nên bạn vẫn đăng nhập được vào tài khoản của mình.

Nếu như bạn thấy trong trang cá nhân của mình, qua tài khoản của mình có:

+ Theo dõi các trang facebook mới, lạ

+  Gửi kết bạn với nhiều rất nhiều người lạ

+ Đăng tải các bài viết  mới

+ Chia sẻ các nội  dụng, bài viết mới

..vv

Tất cả các  hoạt động trên tài khoản của bạn lạ, không do bạn thực hiện thì chứng minh có người khác đã và đang sử dụng tài khoản facebook của bạn để làm điều đó. Vậy nên thời điểm này tài khoản facebook của bạn đã bị hack, có thể bạn còn đăng nhập được vào tài khoản nếu may mắn, còn không thì bạn không thể đăng nhập được nữa.

Nếu bạn không còn đăng nhập được nữa và khi vào trang cá nhân với tư cách là khách thì thấy các hoạt động mới đó, thì chắc chắn 100% tài khoản của bạn đã bị hack.

Một trong những cách để bạn biết được tài khoản facebook của bạn đã bị hack đó chính là kiểm tra Meseger. Và nếu như tài khoản có các tin nhắn lạ, các tin nhắn từ những người lạ, có thể là người hack đã gửi đi. Vậy nên khi có các tin nhắn như vậy, bạn chắc chắn mình không thực hiện thì chỉ có người khác làm.

Và một dấu hiệu nữa đó là, khi có tin nhắn đến bạn chưa đọc nhưng trên tin nhắn báo đã xem. Thì đây là tín hiệu để bạn biết được ai đó đã đọc tin nhắn của bạn  bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân của  bạn.

Một dấu hiệu cơ bản mà các đối tượng hacker thường làm khi lây được tài khoản của bạn đó chính là tiến hành đổi các thông tin đăng nhập. Bằng cách đổi  email và mật khẩu đăng nhập tài khoản của bạn bằng thông tin mới để bạn không thể nào đăng nhập được nữa.

Nếu tài khoản  Facebook của bạn  hay fanpage của bạn bị hack tài khoản  thì việc lấy lại tài khoản bị hack sẽ được thực hiện ngay sau đó, bạn cần phải thực hiện kháng Facebook ngay lập tức sau đó, không nên để thời gian dài.

Báo cáo nick bị hack theo link được chúng tôi cung cấp sau đây:

Link báo cáo Facebook bị hack nick 

Nếu như bạn nghi ngờ tài khoản facebook của mình bị người khác xâm phạm, có một vài dấu hiệu lạ những hiện vẫn đăng nhập được vào tài khoản của mình. Thì  đối với dạng này thì dễ giải quyết hơn rất nhiều so với không đăng nhập được vào tài khoản của mình.

Bạn sẽ báo cáo vấn đề mình gặp phải, sau đó facebook sẽ tiến hành quy trình bảo vệ tài khoản, mọi người chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn là được.

Link báo váo nick Facebook bị hack không còn truy cập được 

Với trường hợp tài khản facebook của bạn bị hack và bạn đã mất quyền kiểm soát tài khoản của mình, không còn đăng nhập vào được tài khoản của mình.

Bạn sẽ chọn vào tình trạng mình đăng gặp phải, sau đó thì thực hiện  theo các bước  hướng dẫn, yêu cầu xác minh từ bộ phận hỗ  trợ để  thực hiện lấy lại tài khoản của mình.

Đầu tiên mọi người cần check xem Facebook của mình có đang bị người khác xâm phạm hay không, có ai đó đang lén lút đăng nhập vào tài khoản của mình, như vậy để tránh tài khoản bị xâm phạm nhưng bạn lại không biết.

Kiểm tra các hoạt động gần đây trên  Facebook 

+ Đăng nhập vào tài khoản facebook của mọi người, sau đó nhấp vào biểu tượng dấu 3 gạch ngang bên phải màn hình

+ Sau đó  màn hình chuyên sang trang cá nhân, tiếp tục chọn vào dấu 3 chấm ở góc phải giao diện.

+  Tiếp đó chọn vào ” Nhập ký hoạt động”

+ Sau đó bạn sẽ thấy trên màn hình hiển thị nhiều lựa chọn khác nhau. Và chọn vào kiểm tra từng mục, xem trong từng mục và kiểm tra các thông tin

Bạn cần xem có hoạt động nào bất thường hay không, hay nghi ngờ hoạt động nào thì nên kiểm tra lại kỹ. Nếu có các hoạt động lạ mà bản thân không thực hiện thì chứng minh FB của bạn đã bị người khác xâm phạm.

Kiểm tra thiết bị đăng nhập facebook gần đây

Tiếp theo mọi người sẽ kiểm tra các thiết bị, các lần đăng nhập gần đây của mình treenm Facebook.

+ Vào ứng dụng Facebook, chọn vào nút gạch ngang trên góc phải ứng dụng màn hình

+ Tiếp theo đó chọn vào mục ” Cài đặt” và chọn ”  Cài đặt quyền riêng tư”

+ Chọn vào ” Bảo mật và đăng nhập”

+ Sau đó xem các thiết bị đăng nhập gần đây, nhấn ” Xem tất cả” để thực hiện  xem tất cả các thiết  bị. Kiểm tra xem có thiết  bị nào lạ đăng nhập tài khoản hay không.

Với trường hợp tài khoản Facebook bị hack chỉ ở mức xâm phạm, đó là vào tài khoản thực hiện các hoạt động khác thường và chưa có đổi mật khẩu, chưa đổi thông tin thì bạn nên nhanh chóng lấy lại quyền truy cập an toàn cho mình bằng cách đổi mật khẩu đăng nhập.

 Cách đổi mật khẩu facebook khi bị xâm phạm 

+ Tích chọn vào  các vấn đề đồi với tài khoản của mọi người

+ Nhấp ” Tiếp tục”  và thực hiện theo các bước yêu cầu hướng dẫn của Facebook.

+ Sau đó thì bạn sẽ   trả  lời yêu cầu là còn đăng nhập được hay không. Nếu còn đăng nhập được thì sẽ tiến hành bảo vệ tài khoản với một số bước cơ bản là đổi mật khẩu, thiết lập xác thực 2 yếu tố để thay đổi các thông tin  bảo vệ tài khoản FB của mình.

Cách lấy lại nick facebook khi bị hack 

Nếu như tài khoản Facebook của bạn bị hack và không còn đăng nhập vào tài khoản được nữa. Thì đối với trường hợp này việc lấy lại tài khoản sẽ phức tạp và cần nhiều thời gian hơn.

Thực hiện lấy lại tài khoản theo các bước như sau:

+ Thực hiện chọn báo báo cáo tài khoản bị xâm phạm

+ Sau đó thì chọn không đăng nhập được tài khoản

+ Nhập số điện thoại hoặc email đăng ký tài khoản FB

+ Sau đó nhập mật khẩu FB hiện tại hoặc mật khẩu cũ mà mọi người đã sử dụng

+ Chọn phương thức xác thực gửi về email hoặc về điện thoại

+ Xác minh xong bạn sẽ thiết lập lại mật khẩu của mình để bảo vệ tài khoản

Đối với trường hợp mà bên hacker đã thay đổi hết các thông tin, bạn cố gắng lấy lại mật khẩu cũng cũng không được thì cách tốt nhất để lấy lại tài khoản Facebook đã bị hack đó là thuê những người có kinh nghiệm, người làm dịch vụ chuyên lấy lại tài khoản để lấy lại tài khoản của mình.

Nếu tài khoản facebook của bạn bị hack và thông tin đã bị đổi hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn trong bài viết sau: Tài khoản facebook của tôi bị hack đổi email và số điện thoại 

Để bảo vệ tài khoản Faceboook không bị hack, tránh bị hack thì bản thân người dùng phải có cách bảo vệ, tránh né các chiêu thức lừa đảo:

+ Cần  tạo mật khẩu FB mạnh, có số, chữ, ký tự đặc biệt, không sử dụng mật khẩu đơn giản, ngắn và chỉ có chữ số.

+ Bật bảo mật 2 yếu tố để bảo vệ tài khoản

+ Bật thông báo cảnh báo đăng nhập ở các thiết bị lạ

+ Không sử dụng Facebook để đăng ký tài khoản các ứng dụng lạ

+ Không cho phép  các ứng dụng lạ truy cập  vào Facebook.

+ Không nhấp vào  các đường link lạ, việc nhấp vào đường link lạ rất dễ bị hack tài khoản

+ Không đăng nhập tài khoản Facebook của mình ở bất kỳ ứng dụng hay đường link nào.

Link báo cáo facebook bị hack là cách  kháng Facebook và lấy lại tài khoản cho bản thân khi rơ vào trường hợp không còn quyền kiểm soát tài khoản. Bạn cần báo cáo bị hack càng sớm càng tốt,  tránh trường hợp đối tượng hack lấy tài khoản của bạn để thực hiện các hành vi phạm pháp, lừa đảo.

Báo Cáo Sơ Kết Thi Đua Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 4 Mẫu Báo Cáo Các Hoạt Động Chào Mừng Ngày 20/11

UBND THỊ XÃ………..

PHÒNG – CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

…….., ngày…. tháng…. năm……

BÁO CÁO SƠ KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học và nghị quyết Công đoàn các cấp, Phòng Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục thị xã đã có Công văn …………. về Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học………; Công văn……….. về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục thị xã đánh giá kết quả thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/……. và phát động thi đua từ nay đến ……. với những nội dung trọng tâm như sau:

1. Những việc đã làm được

1.1. Đối với Phòng GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục

– Triển khai nhiệm vụ năm học ……. của chuyên môn và công đoàn đến tận các đơn vị trường học trực thuộc (triển khai chung và theo từng cấp học).

– Phòng GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục thị xã phối hợp phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học …….. và chỉ đạo tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch, hội nghị Công đoàn cơ sở đầu năm học.

– Tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng; thi học sinh giỏi…

– Tham gia các lớp tập huấn, tổ chức tập huấn triển khai các chuyên đề về chuyên môn, quản lí.

– Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt. Kiểm tra, đề nghị công nhận thị xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục TH, Phổ cập giáo dục THCS, Trường đạt chuẩn quốc gia; công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

– Tích cực đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Duy trì việc chuyển tải một số thông tin qua mạng giúp các trường nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, thuận tiện…

– Phối hợp bàn giao nhà tình nghĩa cho GV có hoàn cảnh khó khăn.

– Đăng kí thi đua toàn ngành và Công đoàn đầu năm học…….

– Công bố và trao kết quả thi đua của Chuyên môn và Công đoàn năm học…….. kịp thời đến các đơn vị ngay sau khi có quyết định của các cấp.

* Tổ chức các hoạt động trọng tâm hướng về kỷ niệm ……. năm ngày Nhà giáo Việt Nam

– Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm….. năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

– Tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ chuyên viên Phòng GD&ĐT đã nghỉ hưu.

– Tham mưu lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN thị xã thăm và chúc mừng tại các trường trực thuộc.

1.2. Đối với trường và công đoàn cơ sở

– Tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch, hội nghị Công đoàn cơ sở đầu năm học.

– Tổ chức phối hợp phổ biến, học tập và triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, nhiệm vụ năm học… đến tận đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh; hưởng ứng đợt phát động thi đua của Phòng và Công đoàn Giáo dục thị xã. Hầu hết các trường tổ chức phát động thi đua, tổ chức kí cam kết trong hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị công đoàn cơ sở đầu năm.

– Cụ thể hoá nội dung thi đua của Ngành và Công đoàn, nhiều trường xây dựng các tiêu chí thi đua và định lượng các tiêu chí để đánh giá.

– Huy động các nguồn lực để tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị trường học, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

– Đa số các đơn vị đều tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, thao giảng, dự giờ, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chọn những tiết dạy hay để công giảng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên của học sinh.

– Các trường THCS, Tiểu học tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu với nhiều hình thức nhằm hạn chế HS yếu, kém, nâng cao chất lượng giáo dục.

– Các CĐCS phối hợp nhà trường tổ chức các hoạt động vui tươi, lành mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, đoàn viên. Nhiều đơn vị đã tổ chức có hình thức phong phú, nội dung, ý nghĩa thiết thực như: thi nấu ăn, tham quan, dã ngoại (dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10); gặp mặt GV hưu trí, tham mưu lãnh đạo địa phương, Hội Cha mẹ học sinh tổ chức kỷ niệm ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam chung trên địa bàn phường, xã như: ………….

2. Hạn chế

– Chất lượng và hiệu quả của phong trào ở một số nơi ít có sự chuyển biến, thiếu sự quan tâm đầu tư.

– Việc tổ chức sơ kết, đánh giá phong trào thi đua nhằm đúc rút kinh nghiệm, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu chưa được chú trọng tổ chức ở một số trường và chưa có báo cáo cụ thể.

– Một số đơn vị, sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong một số hoạt động, phong trào chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả.

3. Những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến………

Phòng và CĐGD thị xã phát động đợt thi đua từ nay đến …….. với nội dung trọng tâm như sau:

– Tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Tổ chức nghiêm túc các kì kiểm tra chất lượng học sinh theo quy định; tham gia kì thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh.

– Tổ chức và tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hội thi cấp tỉnh, thị xã và các hội thi khác theo quy trình nhiệm vụ năm học của từng cấp học.

– CĐCS phối hợp với nhà trường giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, đoàn viên. Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên thực sự khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

– Quan tâm đến các đối tượng học sinh, chú trọng học sinh yếu, kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp…

– Đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chú trọng các đơn vị trong lộ trình năm học …… và năm …….

– Các khối thi đua cần tiến hành họp do đồng chí Trưởng khối chủ trì để rà soát, xây dựng các tiêu thi đua sát hợp với đặc điểm tình hình của khối mình, đồng thời lập chương trình kế hoạch tổ chức hoạt động của khối nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị trong khối theo Thông báo ……… của Hội đồng thi đua, khen thưởng thị xã……. về việc cử Trưởng khối, Phó trưởng khối thi đua ngành Giáo dục năm học…….

– Bám sát quy trình chỉ đạo nhiệm vụ năm học của Ngành, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của CĐGD thị xã; bám sát Kế hoạch, chương trình công tác của trường và của CĐCS để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

– Tham gia tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp mừng Đảng – mừng Xuân Bính Thân. Tổ chức tuyển chọn và tăng cường tập luyện để tham gia giải cầu lông truyền thống trong CNVCLĐ do CĐGD thị xã tổ chức.

Báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT qua bộ phận TCCB – Thanh tra – Thi đua trước ngày ……… Riêng đợt thi đua thứ ba, các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị mình, chủ động tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua phù hợp. Báo cáo kết quả lồng ghép vào báo cáo tổng kết và báo cáo thành tích tập thể năm học …….. của đơn vị mình./.

TRƯỞNG PHÒNG

……………………

……………………

Nơi nhận:

UBND ……………………

TRƯỜNG ………………

Số: …. /BC-……..

……., ngày … tháng 11 năm …

A. BÁO CÁO SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Năm nào cũng vậy cứ đến 20/11 là trường ……………… lại cùng với các nhà trường trong toàn huyện tổ chức lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Để đánh giá hoạt động thi đua của nhà trường trong đợt thi đua thứ nhất năm học …-…. Thay mặt ban thi đua nhà trường xin được báo cáo trước các vị đại biểu, các Thầy Cô giáo và toàn thể các em HS về kết quả hoạt động TĐ của nhà trường trong đợt thi đua thứ nhất và phát động thi đua đợt 2 trong năm học này. Báo cáo gồm các nội dung sau:

+ Đặc điểm tình hình.

+ Các nội dung, kết quả thi đua.

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thuận lợi:

Đội ngũ CBGV tương đối đầy đủ, được đào tạo hầu hết đạt chuẩn và trên chuẩn rất nhiệt tình trong công tác.

Trường thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo ngành, công đoàn ngành, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, hội cha mẹ HS

Hầu hết GV nhà trường đều được dưỡng về đổi mới phương pháp giảng dạy. Cơ sở vật chất nhà trường dần ổn định, đây là mặt thuận lợi hết sức quan trọng, giúp cho CBGV làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đa số Các em HS ngoan, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và lao động.

2. Khó khăn:

Cơ sở vật chất của nhà trường chất lượng còn chưa cao. Phòng làm việc cho lãnh đạo và hội đồng nhà trường còn chưa đủ.

Đội ngũ CBGV đầu năm học không ổn định như đi công tác, thuyên chuyển công tác làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động dạy – học.

Địa bàn xã rộng, nhiều HS nhà ở xa trường, nên ảnh hưởng nhiều tới việc duy trì sĩ số.

Nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình, hầu như phó mặc cho nhà trường.

II/ NHỮNG NỘI DUNG , KẾT QUẢ THI ĐUA.

Ngay từ đầu năm học ban thi đua nhà trường đã kiện toàn, xây dựng kế hoạch thi đua và phát động thi đua đợt một, tổ chức đăng kí thi đua cho CBGV.

1. Công tác GD tư tưởng chính trị

* Ưu điểm:

Nhà trường đã tổ chức cho CBGV học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là các cuộc vận động như cuộc vận động “ hai không với 04 nội dung” , cuộc vận động ” Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo” cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trường phối hợp với công đoàn làm tốt công tác tư tưởng cho CBGV, xây dựng kế hoạch thi đua xây dựng phong trường học thân thiện, học sinh tích cực triển khai trong toàn trường CBGV trong trường luôn gìn giữ được phẩm chất đạo đức của nhà giáo, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, nội qui qui định của ngành và của trường.

Tư thế tác phong, lối sống của CBGV trong nhà trường luôn giản dị, mẫu mực, có mối quan hệ gần gũi với HS, các bậc phụ huynh và nhân dân trong xã.

Thông qua các tiết học và các HĐ khác GVCN cùng với GVBM giáo dục HS chấp hành tốt nội qui qui định của trường và lớp đề ra.

* Hạn chế:

Một vài CBGV ý thức trách nhiệm còn chưa cao, thiếu nhiệt tình với công việc.

Một số em HS chưa ý thức được nhiệm vụ học tập nên mục tiêu phấn đấu không rõ ràng, còn hiện tượng học sinh xịt hơi xe, học sinh đánh nhau.

2. Công tác dạy – học.

*Ưu điểm:

Bước vào đầu năm học nhà trường và chuyên môn đã có kế hoạch chu đáo, chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm, SGK và tài liệu tham khảo cho GV, HS mượn kịp thời.

Tổ chức lễ khai giảng đúng ngày qui định của bộ GD và đảm bảo đúng nghi lễ Nhà trường, chuyên môn, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng biên chế năm học, đúng qui chế chuyên môn đảm bảo có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng qui định, không dạy dồn, dạy ghép hay cắt xén chương trình.

Qua đợt thi đua chuyên môn nhà trường và các tổ chuyên môn đã tổ chức kiểm tra HSSS và dự giờ thao giảng rút kinh nghiệm nghiêm túc, kết quả như sau:

– Hồ sơ sổ sách: Tổng số: 8 bộ trong đó:

+ Loại tốt: 7 + Loại khá: 1

+ Loại TB: 0 + Loại yếu: 0

– Xếp loại tiết dạy: tổng số tiết dạy: 7 trong đó:

+ Loại giỏi: 4 + Loại Khá: 3

+ Loại TB: 0 + Loại Yếu: 0

Nhà trường và chuyên môn ngay từ đầu năm đã có kế hoạch phụ đạo HS yếu kém và lựa chọn HS khá giỏi. Kết quả hiện nay đã có đội tuyển HS giỏi, đang tiến hành ôn luyện.

Nhà trường và chuyên môn đã tổ chức kiểm tra đột xuất, định kì nhằm phát hiện ra những sai sót trong chuyên môn để nhắc nhở, uốn nắn kịp thời. Qua kiểm tra không có trường hợp nào vi phạm qui chế chuyên môn.

Công tác CN lớp, nhiều thầy cô chủ nhiệm đi sâu đi sát với lớp động viên được các em đi học đều thực hiện tốt nội qui qui định của trường – lớp. Nhiều lớp XD được nề nếp tự quản, truy bài đầu giờ. Qua đợt thi đua tổ chức Đội dã bình xét thi đua chọn ra những HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập , đồng thời cũng chọn được các tập thể lớp đạt thành tích xuất sắc đề nghị nhà trường tuyên dương.

* Hạn chế:

Một vài đồng chí GV sổ sách giáo án soạn còn sơ sài, chất lượng tiết dạy đạt chưa cao. Chất lượng học tập ở HS đạt thấp, tỉ lệ HS yếu kém còn cao.

Hiện tượng GV ra sớm vào muộn vẫn còn xảy ra ở một vài đ/c GV.

3. Văn nghệ thể dục thể thao.

*Ưu điểm:

Ngay từ đầu năm học ban văn thể đã được kiện toàn, có kế hoạch hoạt động cụ thể, đi vào nề nếp và có hiệu quả.

Thể dục giữa giờ được duy trì đều đặn, Đoàn-Công đoàn cùng nhà trường tổ chức thi cầu lông, thi nấu cơm nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10;

Các lớp duy trì hát đầu giờ, chuyển tiết, thành lập đội văn nghệ nhà trường luyện tập thường xuyên chuẩn cho các ngày lễ lớn, các buổi giao lưu văn nghệ.

* Hạn chế:

– Phong trào chưa mạnh do kinh phí chi cho phong trào còn ít, chưa động viên được tinh thần thi đấu của CBGV.

– Sân bãi tập luyện thể thao còn chật hẹp, dụng cụ tập luyện còn thiếu thốn. Kế hoạch đề ra đôi khi còn chưa kịp thời.

4. Kết quả thi đua.

Về Phía giáo viên:

– Hội thi GVG cấp trường và thao giảng học kì I: đạt 7/8 đ/c tham gia.

– Xếp loại Hồ sơ sổ sách: Tốt: 7; Khá: 1; T.bình: 0;

– Tổng số giờ thao giảng trong đợt 1 là: 7

– Trong đó tiết dạy xếp loại giỏi: 4 tiết.

– Khá: 3 tiết; T.Bình: 0 tiết.

Về phía học sinh:

*) Thi văn nghệ chào mừng 20-11:

Kết quả: Giải nhất: lớp 8; giải nhì lớp 9; giải ba lớp 6 và giải KK lớp 7

*) Phong trào thi đua hoa điểm 10:

Kết quả có 20 em vinh dự được khen thưởng trong dịp này.

B. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2 CHÀO MỪNG NGÀY 08/03 VÀ NGÀY 26/03.

I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” bằng những nội dung , hình thức thiết thực, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của nhà trường với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Tập trung chỉ đạo và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến về kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng và nhân rộng mô hình nhà trường đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả; tiếp tục tăng cường nề nếp, kỉ cương trong quản lý và dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử; tăng cường vai trò của nhà trường trong việc quản lý thực hiện trương trình giáo dục, tiếp tục giáo dục đạo đức HS, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống cho HS.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kỹ năng sống, năng lực công dân cho HS, đảm bảo các yêu cầu về giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh cho HS. Triển khai có hiệu quả các hoạt động chủ điểm, đổi mới công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; tăng cường hơn nữa công tác GD truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục kĩ năng sống, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng HS vi phạm luật giao thông, tình trạng học sinh bỏ học.

Tập trung chỉ đạo quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức,kỹ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, không ra sớm vào muộn cắt xén chương trình. Từng bước nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường.

-Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Đánh giá quá trình dạy học theo tinh thần nề nếp, kỷ cương, chất lượng gắn liền với các cuộc vận động.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, phối hợp tốt giữa nhà trường-gia đình-xã hội. Nâng cao vai trò trách nhiệm của hội PHHS trong nhà trường.

Phải luôn gương mẫu trước HS, xây dựng hình ảnh người thầy có đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh cả về nhân cách và trí tuệ, luôn là tấm gương sáng cho HS noi theo. Phải tạo ra phong trào chuyên môn học tập sôi nổi trong toàn trường, thi đua dạy tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết thống nhất, tích cực nghiên cứu học hỏi bạn bè đồng nghiệp và giúp nhau cùng tiến bộ, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo chủ động học tập của học sinh, hướng cho học sinh biết tự học, tự nghiên cứu tìm tòi gắn với khai thác, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, tích cực ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi các cấp.

– Xây dựng các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, TDTT với các đơn vị bạn hướng tới chào mừng ngày thành lập quân đội NDVN (22/12), ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn TNCSHCM 26/3.

– Nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi.

– Tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ I, học kì II theo hướng đổi mới, đảm bảo khách quan công bằng chính xác.

II. ĐỐI VỚI CÁC EM HỌC SINH:

Phải luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Sống, học tập theo tấm gương đạo đức và lời dạy của Bác Hồ vĩ đại, thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh. Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi; kính thầy mến bạn, quý mến giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, phấn đấu đạt danh hiệu HSTT trong học kỳ I. Chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, có ý thức bảo vệ của công, tham gia tích cực trong việc trồng, chăm sóc hoa, cây xanh trong khuôn viên trường. Thực hiện và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thật tốt. Mỗi em HS cần có ý thức rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, có nghị lực vươn lên để học tập, chăm ngoan học giỏi, tài hoa; rèn đức luyện tài để ngày mai lập nghiệp.

Tham gia kỳ thi học kỳ I, học kì II nghiêm túc không gian lận trong kiểm tra, thi cử.

Các em hãy thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, các thầy cô giáo bằng những bông hoa điểm 10, bằng những tiến bộ vượt bậc của bản thân, bằng những thành tích cụ thể như các danh hiệu học sinh giỏi các cấp và phải học tốt hơn nữa để ngày mai lập nghiệp, góp phần xây dựng nhà trường ngày một đi lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mục tiêu và nhiệm vụ trên sẽ thành hiện thực nếu các thầy, cô giáo và các em học sinh có quyết tâm cao, có tinh thần đoàn kết tốt. Nhất định năm học này sẽ có nhiều niềm vui mới, có nhiều thành tích mới. Chúc quý thầy, cô giáo mạnh khoẻ, đoàn kết thi đua dạy tốt và đạt được nhiều thành tích. Chúc toàn thể các em học sinh luôn yêu lớp, yêu trường, đoàn kết giúp đỡ, chăm ngoan học giỏi, kính thầy mến bạn, say mê học tập và đạt được nhiều thành tích trong năm học này. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt – học thật tốt”.

Nơi nhận:

– Phòng GD (để BC)

– Chuyên môn, các tổ chức trong NT

– Lưu VT (Quý 4b).

HIỆU TRƯỞNG

Hướng tới kỉ niệm Nhà Giáo Việt Nam ………, toàn trường ra sức thi đua lập thành tích để chào mừng …. năm Ngày Lễ Hiến chương các Nhà giáo.

Bắt đầu từ tháng ……, Nhà trường và Công đoàn đã lên kế hoạch và phát động đợt thi đua chào mừng Ngày PNVN 20/10 và Ngày NGVN 20/11. Đây là thời gian đã diễn ra các hoạt động thi đua hết sức sôi nổi của đội ngũ CBGV-NV và HS trong nhà trường. Tất cả đều cố gắng thực hiện tốt phong trào thi đua do Nhà trường và Công đoàn phát động. Nổi bật là phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”, “Thầy mẫu mực – trò chăm ngoan”, thực hiện chủ trương “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, … . Cụ thể:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:

Hoạt động nề nếp

– Duy trì, ổn định tốt nề nếp kỷ cương trong và ngoài trường học.

– Các chi đội sinh hoạt 15 phút đầu giờ phải đều đặn có chất lượng cao theo quy định của liên đội. Đã lồng ghép các trò chơi dân gian vào các tiết sinh hoạt 15 phút đầu buổi vào thứ 4 hàng tuần. Các buổi chào cờ đầu tuần đã lồng ghép vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo do các em học sinh dàn dựng và thể hiện.

Advertisement

– Thực hiện tốt phong trào nói lời hay làm việc tốt.

– Đi học chuyên cần, ăn mặc đồng phục đầy đủ.

– Tập trung đầu giờ, giữa giờ khẩn trương .

– Vệ sinh phòng học và khuôn viên trường sạch sẽ gọn gàng đúng thời gian quy định.

– Học buổi chiều các chi đội chấp hành nghiêm túc nề nếp của liên đội đặt ra.

– Chăm sóc, trồng dăm cây bồn hoa tự quản thường xuyên

Tiêu biểu là các chi đội:………… và một số chi đội khác.

Hoạt động học tập:

– Các chi đội đăng ký tuần học tốt cho ban chỉ huy liên đội chào mừng đợt thi đua ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Đẩy mạnh việc học bài ở nhà và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

– Duy trì tốt đôi bạn cùng tiến, học theo tổ, theo nhóm có kết quả.

– BCH chi đội kiểm tra dụng cụ học tập và nề nếp ở chi đội mình.

– Duy trì thực hiện giải toán qua mạng, làm tiếng anh qua mạng.

– Đội tuyển HSG lớp 9 tham giá dự thi HSG có kết quả khá cao.

Tiêu biểu là chi đội:……………………………………………………………………

Về điểm tốt: có …… bạn đạt điểm tốt (3 điểm 10 trở lên) tiêu biểu có các bạn: ……….. lớp ….. – …. điểm 10, …………….. lớp…… – 5 điểm 10, …………..lớp ….. – 5 điểm 10 và nhiều bạn khác.

II. Các phong trào khác

Về Văn nghệ

Tuy thời gian chuẩn bị ngắn nhưng các bạn đội viên, các chi đội đã nỗ lực tập luyện nhiệt tình, chuẩn bị công phu, khi biểu diễn thì hết mình trên sân khấu. Nhiều tiết mục hay đã để lại nhiều ngợi khen trong long khan giả và quý thầy cô giáo. Tuy nhiên có một số chi đội việc đầu tư còn sơ sài, hình thức chưa đẹp, nội dung và biểu diễn còn đơn điệu.

Trang trí lớp.

Hầu hết tất cả các chi đội đều đầu tư trang trí lại phòng học của lớp đẹp, thoáng, thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Tiêu biểu là chi đội 9A và một số chi đội khác.

Cải tạo bồn hoa tự quản.

– Các chi đội đã nỗ lực lớn để cải tạo bồn hoa tự quản, trồng thêm và chăm bón cây. Tiêu biểu là chi đội ……………………

Hạn chế: 1 số lớp chưa trồng thêm cây cảnh, chưa cải tạo bồn hoa tự quản (liên đội sẽ kiểm tra bổ sung và đánh giá vào thi đua HK I)

Một số tồn tại:

– Một số bạn còn bỏ giờ, bỏ tiết, thực hiện chưa tốt theo nội quy trường học.

– Vệ sinh lớp học còn bẩn- mạng nhện. một số phòng học chưa được trang trí thân thiện.

– Nạn nói tục chửi bậy vẫn diễn ra.

– Một số bạn trong đội cờ đỏ làm việc chưa nghiêm túc dẫn đến còn đâu đó một số mặt đánh giá chưa sát sao.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CBGV, NV:

1. Giáo viên thi đua thực hiện tốt nề nếp lên lớp, hoàn thành tốt các hồ sơ sổ sách, công việc và nhiệm vụ được phân công.

2. Tăng cường tổ chức dự giờ thăm lớp để đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Tích cực tổ chức dạy phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS khá, giỏi. Tiêu biểu như thầy ……………………………………………..

3. Giáo viên tham gia thi hội giảng trường, thi Hồ sơ giáo án tốt, thi làm ĐDDH: có 100% GV tham gia với tinh thần rất cao, lòng nhiệt tình trong giảng dạy và công tác. Các thầy cô không quản ngại khó khăn, cố gắng hết sức tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường đề ra.

4. Kỉ niệm Ngày PNVN 20-10:

– Công đoàn và Ban Nữ công Sơ kết phong trào “Hai giỏi” trong toàn trường. Khen thưởng các đ/c dạt danh hiệu “Hai giỏi” với số tiền………………………. đ.

– Liên hoan kỉ niệm, sinh hoạt truyền thống Ngày PNVN 20-10.

5. Kỉ niệm Ngày NGVN 20-11:

– UBND xã tổ chức mít tinh kỉ niệm gặp mặt chung cho CBGV, NV của ba nhà trường và Hội Cựu giáo chức.

– Nhà trường và Công đoàn tặng quà cho CBGV, NV đang công tác và đã nghỉ hưu với số tiền ……….. đ.

– Công trình 20/11: Làm đẹp bồn hoa, cây cảnh với số tiền ……….đ và trang trí lớp học. Xây nhà vệ sinh học sinh với số tiền …………….đ

– Thực hiện làm sản phẩm KHKT tham gia dự thi theo kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. BGH, các tổ đã chỉ đạo và hướng dẫn cho GV và HS làm các sản phẩm dự thi chuẩn bị tốt cho đợt thi cấp tỉnh.

IV. KẾT QUẢ THI ĐUA:

1. Đối với Giáo viên:

Hội giảng trường:

– …./…. GV tham gia. …/… giờ dạy đạt loại Giỏi.

– Khen thưởng: Giờ dạy xếp loại Giỏi: ……………. đ/ giờ.

2. Đối với Học sinh:

* Liên đội Nhà trường tổ chức cho các Chi đội

– Thi văn nghệ, kể chuyện về Bác Hồ, về thầy cô.

– Thi TDTT, vẽ tranh, trang trí lớp học, chăm sóc bồn hoa cây cảnh…

* Kết quả chung:

Giải nhất: lớp………..………

Giải nhì: lớp………….…….

Giải ba: lớp ………… ……

Giải KK: Các lớp còn lại.

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng, PHT (để b/c);

– Chủ tịch CĐ, TPT Đội, BT Đoàn trường:

– Tổ trưởng, GVCN;

– Lưu: VT

TM. BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

TRƯỞNG BAN

Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ ……., nhà trường đã tham gia các hội thi, hội thao cấp quận; đồng thời đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều hội thi cho giáo viên và học sinh. Tất cả các thầy cô và các em học sinh đã tích cực tham gia và đã đạt được rất nhiều thành tích.

1. Giáo viên:

Hội thao cấp quận: trường đạt giải I và KK trò chơi vận động

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7 giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường (1 giải II, 3 giải III, 3 giải KK)

Hội thao và văn nghệ cấp trường: 9 giải tập thể tổ công đoàn (3 giải I, 3 giải II, 3 giải III)

2. Học sinh:

+ Ngày Hội viết đúng, viết đẹp: 47 em (3 giải I, 9 giải II, 12 giải III, 23 giải KK)

+ Làm thiệp: 15 tập thể lớp (4 giải I, 5 giải II, 6 giải III)

Giải I: 1/4 , 2/1 , 4/1 , 5/5

Giải II: 1/1 , 2/4 , 3/2 , 4/2 , 5/6

Giải III: 1/2 , 1/3, 2/3 , 3/5 , 4/3 , 5/3

+ Vẽ tranh: 19 tập thể lớp (5 giải I, 5 giải II, 8 giải III, 1 giải KK)

Giải I: 1/1 , 2/4 , 3/1 , 4/3 , 5/5

Giải II: 1/2 , 2/5 , 3/2 , 4/2 , 5/4

Giải III: 1/5 , 2/6 , 2/3 , 3/6 , 4/5 , 4/4 , 5/1 , 5/5

Giải KK: 4/1

+ Văn nghệ: 12 tập thể lớp (2 giải I, 2 giải II, 2 giải III, 5 giải KK)

Giải I: 1/2 , 5/2

Giải II: 2/2 , 4/1 , 5/5

Giải III: 2/6 , 4/4

Giải KK: 1/6 , 2/4 , 2/3 , 5/3 , 4/3

+ Trò chơi vận động khối 1,2,3: 9 tập thể lớp (3 giải I, 3 giải II, 3 giải III)

Giải I: 1/1 , 2/5 , 3/1

Giải II: 1/5 , 2/3 , 3/3

Giải III: 1/3 , 2/6 , 3/2

+ Trò chơi kéo co khối 4,5: 6 tập thể lớp (2 giải I, 2 giải II, 2 giải III)

Giải I: 4/1 , 5/4

Giải II: 4/3 , 5/3

Giải III: 4/2 , 5/1

Quảng Cáo Facebook Là Gì? Báo Giá Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Ads 2023

Mỗi ngày khi lướt Facebook, chúng ta cập nhật một lượng lớn thông tin mới và hầu hết là những thông tin chúng ta quan tâm và có nhu cầu tìm kiếm. Vì thế mà Facebook có lượng dữ liệu khổng lồ từ người dùng của họ, những thông tin được lấy một cách tự nguyện từ giới tính, độ tuổi đến sở thích, vị trí địa lý.

3. Các loại Facebook Ads

+ Local awareness (Nhận thức địa phương): Khuyến khích khách hàng chú ý tới doanh nghiệp địa phương tùy theo mức độ của chiến lược

+ Traffic: Hướng mọi người tới website của bạn

+ Engagement: Tạo nên sự liên kết, ràng buộc đối với doanh nghiệp

+ Post Engagement: Tăng sự tương tác cho từng bài cụ thể

+ Offer Claims: Khiến mọi người có thêm yêu cầu với doanh nghiệp

+ App Install: Phần giúp khách hàng cài ứng dụng nhanh chóng hơn

+ Video views: Tạo thêm số lượt xem cho video

Conversion(Chuyển đổi): Chuyển đổi từ thái độ yêu thích của khách hàng thành hành vi mua bán sản phẩm. Để đáp ứng mục tiêu chung này sẽ cần những mục tiêu cụ thể hơn như:

+ Product Catalog Sales: Làm tăng doanh số

Video

Khi đăng tải video, bạn còn có thể chia sẻ chúng trên nhiều nền tảng khác nhau như Youtube, blog…

Trải nghiệm tức thì

4. Đối tượng nên sử dụng Facebook Ads

Low – Friction Conversions (Chuyển đổi tương tác thấp)

Đây là cách doanh nghiệp yêu cầu người dùng đăng ký – không ép mua. Khi khách hàng truy cập vào trang web của bạn thay vì thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, doanh nghiệp hướng tới việc đưa những chương trình ưu đãi và sẽ luôn cung cấp thông tin khi họ cần. Từ đó ta lấy được thiện cảm của khách hàng bằng việc đăng ký tài khoản, hoặc địa chỉ email để có thu thập thông tin khách hàng.

Mô hình kinh doanh

Dù khách hàng có cung cấp thông tin cá nhân thì việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng là vô cùng quan trọng.

Đơn hàng đến từ Facebook có thể là những đơn hàng lớn những có lúc chỉ là những đơn hàng nhỏ lẻ. Vậy nên nên đầu tư và tập trung rất nhiều khâu tiếp thị khách hàng.

5.1. Hướng chính xác đến đối tượng khách hàng tiềm năng

Facebook còn giúp doanh nghiệp thu thập phản hồi, đánh giá cũng như thái độ của người dùng về sản phẩm/ dịch vụ. Việc kịp thời giải đáp thắc mắc và đáp ứng yêu cầu sẽ tạo mối quan hệ tốt hơn với chính khách hàng của họ.

5.3. Chi phí linh hoạt – hiệu quả cao

Có 2 hình thức tính phí trên Facebook

5.4. Tính tùy chỉnh cao

Không gian trên nền tảng Facebook không bị giới hạn giúp doanh nghiệp dẫn khách hàng tới website để tăng nhận thức và thúc đẩy hành vi mua của khách hàng.

6. Đề xuất phương pháp sử dụng Facebook Ads hiệu quả.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh hiển thị

Tập trung các bài viết có lượt tương tác cao

Cập nhật thông tin chi tiết về Báo Cáo Công Tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động 2023 Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Atvslđ trên website Rqif.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!