Xu Hướng 2/2024 # Hồ Sơ Thi Tốt Nghiệp Thpt: Tất Cả Các Mã Trường, Mã Quận Huyện Tại Quảng Bình # Top 2 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hồ Sơ Thi Tốt Nghiệp Thpt: Tất Cả Các Mã Trường, Mã Quận Huyện Tại Quảng Bình được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Rqif.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

5/5 – (17 lượt đánh giá)

Tỉnh Quảng Bình

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện Quận/ Huyện Tên Tỉnh/TP Tỉnh/TP Khu vực

1 Học ở nước ngoài_31 800

tạo 00 Quảng Bình 31 Khu vực 3

2 ngũ_31 900

tạo 00 Quảng Bình 31 Khu vực 3

3 THPT Đào Duy Từ 002 Phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

4 THPT Đồng Hới 003 Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

5 Nguyên Giáp 004 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

6 THPT Phan Đình Phùng 005 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

7 tỉnh 006 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

8 TT GD-DN Đồng Hới 007 Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

9 Bình 049 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

10 TC nghề số 9 050 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

11 An 057 Phường Phú Hải, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

12 TT GDTX Đồng Hới 601 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

13 Hới 602 Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

14 Bình 620 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

15 Quảng Bình 621 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Thành phố Đồng Hới 01 Quảng Bình 31 Khu vực 2

16 THPT Tuyên Hoá 009 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1

17 THPT Lê Trực 010 Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1

18 THPT Phan Bội Châu 011 Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1

19 THCS và THPT Bắc Sơn 012 Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1

20 TT GD-DN Tuyên Hoá 013 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1

21 TT GDTX Tuyên Hóa 603 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1

22 Hóa 604 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Tuyên Hóa 02 Quảng Bình 31 Khu vực 1

23 THPT Minh Hoá 015 TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1

24 THCS và THPT Hoá Tiến 016 Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1

25 TT GD-DN Minh Hoá 017 Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1

26 Hoá 046 Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1

27 TT GDTX Minh Hóa 605 TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1

28 Hóa 606 TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Huyện Minh Hóa 03 Quảng Bình 31 Khu vực 1

29 THPT Quang Trung 021 Bình Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 1

30 THPT Quang Trung 059 Bình Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

31 THPT số 1 Quảng Trạch 607 Bình Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

32 THPT số 2 Quảng Trạch 608 Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

33 THPT số 4 Quảng Trạch 609 Bình Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

34 TT GDTX Quảng Trạch 610 Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

35 Trạch 611 Bình Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

36 THPT Số 3 Quảng Trạch 618 Bình Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 1

37 THPT Số 5 Quảng Trạch 619 Quảng Bình Huyện Quảng Trạch 04 Quảng Bình 31 Khu vực 1

38 THPT số 1 Bố Trạch 025 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

39 THPT số 2 Bố Trạch 026 Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

40 THPT số 3 Bố Trạch 027 Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

41 THPT số 5 Bố Trạch 028 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

42 Trung 029 Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 1

43 THPT số 4 Bố trạch 030 Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 1

44 TT GD-DN Bố Trạch 031 Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

45 THPT Lê Quý Đôn 052 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

46 THPT Hùng Vương 053 Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

47 THPT Trần Phú 054 Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

48 THPT Nguyễn Trãi 055 Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 1

49 THPT Ngô Quyền 056 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

50 TT GDTX Bố Trạch 612 TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

51 Trạch 613 TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch 05 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

52 THPT Quảng Ninh 033 Bình Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

53 THPT Ninh Châu 034 Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

54 TT GD-DN Quảng Ninh 035 Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

55 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 036 Bình Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

56 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 058 Bình Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 1

57 TT GDTX Quảng Ninh 614 Bình Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

58 Ninh 615 Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh 06 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

59 THPT Lệ Thuỷ 038 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

60 THPT Hoàng Hoa Thám 039 TT. NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 1

61 THPT Trần Hưng Đạo 040 Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 1

62 THPT Nguyễn Chí Thanh 041 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

63 TT GD-DN Lệ Thuỷ 042 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

64 THPT KT Lệ Thuỷ 043 Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

65 Văn An 045 Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

66 TT GDTX Lệ Thủy 616 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

67 Thủy 617 Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Huyện Lệ Thủy 07 Quảng Bình 31 Khu vực 2 NT

68 THPT Lương Thế Vinh 019 Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2

69 THPT Lê Hồng Phong 020 Xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2

70 Khiêm 022 Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2

71 TT GD-DN Quảng Trạch 023 Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2

72 THPT Lê Lợi 044 Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 1

73 TT GD-DN Ba Đồn 051 Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2

74 THPT Lê Lợi 060 Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Thị xã Ba Đồn 08 Quảng Bình 31 Khu vực 2

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hồ Sơ Thi Tốt Nghiệp Thpt: Tất Cả Các Mã Trường, Mã Quận Huyện Tại Hậu Giang

5/5 – (12 lượt đánh giá)

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện Quận/ Huyện Tên Tỉnh/TP Tỉnh/TP Khu vực

1 Học ở nước ngoài_64 800

tạo 00 Hậu Giang 64 Khu vực 3

2 ngũ_64 900

tạo 00 Hậu Giang 64 Khu vực 3

3 Sở GD và ĐT Hậu Giang 001 Sở GD và ĐT Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 2

4 THPT Vị Thanh 002 Phường III thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1

5 phố Vị Thanh 018 Phường III Thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1

6 THPT Chiêm Thành Tấn 028 Phường VII thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1

7 Thanh 029 Phường III thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1

8 THPT chuyên Vị Thanh 039 Phường I thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1

9 TC nghề tỉnh Hậu Giang 042 Khu vực IV, Phường IV, TP. Vị Thanh, Hậu Giang Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1

10 TT GDTX tỉnh Hậu Giang 229 Phường I thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1

11 thuật-Công nghệ tỉnh Hậu Giang 349 Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1

12 đồng Hậu Giang 350 Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh Thành phố Vị Thanh 01 Hậu Giang 64 Khu vực 1

13 THPT Vị Thủy 004 TT Nàng Mau H. Vị Thủy Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

14 Thủy 019 TT Nàng Mau H. Vị Thủy Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

15 THPT Lê Hồng Phong 027 Xã Vị Thanh H. Vị Thuỷ Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

16 TT GDTX H. Vị Thuỷ 030 TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

17 THPT Vĩnh Tường 046 Xã Vĩnh Tường, H. Vị Thuỷ Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

18 Thuỷ 230 TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

19 Vị Thanh 248 Xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 1

20 Giang 351 QL61C, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy Huyện Vị Thủy 02 Hậu Giang 64 Khu vực 1

21 LM) 005 TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

22 THPT Tây Đô 006 Xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 1

23 Mỹ 020 xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

24 (huyện LM) 025 xã Long Bình, huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

25 LM) 026 Xã Tân Phú, huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

26 TT GDTX Long Mỹ 031 TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

27 THPT Lương Tâm 037 Xã Lương Tâm H. Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 1

28 Long Mỹ 247 ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ 03 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

29 THPT Lương Thế Vinh 009 TT Kinh Cùng H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

30 THPT Cây Dương 010 TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

31 THPT Tân Long 017 Xã Tân Long, H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

32 Hiệp 021 TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

33 TT GDTX H. Phụng Hiệp 032 TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

34 THPT Hòa An 036 Xã Hòa An H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 1

35 Phụng Hiệp 232 TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp 04 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

36 THPT Ngã Sáu 012 TT Ngã Sáu H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

37 Thành 022 TT Ngã Sáu H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

38 TT GDTX H. Châu Thành 033 TT Ngã Sáu H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

39 THPT Phú Hữu 038 Xã Phú Hữu H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

40 CĐ Nghề Trần Đại Nghĩa 045 Khu ĐT Đông Phú, Đông Phú, Châu Thành, HG Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

41 Châu Thành 233 TT Ngã Sáu H. Châu Thành Huyện Châu Thành 05 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

42 THPT Tầm Vu 013 Xã Thạnh Xuân H. Châu Thành A A 06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

43 THPT Cái Tắc 014 Thị trấn Cái Tắc huyện Châu Thành A A 06 Hậu Giang 64 Khu vực 1

44 THPT Châu Thành A 015 TT Một Ngàn H. Châu Thành A A 06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

45 Thành A 023 TT Một ngàn H. Châu Thành A A 06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

46 Thành A 034 TT Một ngàn H. Châu Thành A A 06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

47 THPT Trường Long Tây 041 Xã Trường Long Tây, H. Châu Thành A A 06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

48 Châu Thành A 234 TT Một ngàn H. Châu Thành A A 06 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

49 Quang 011 Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 2

50 Ngã Bảy 024 Phường Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 1

51 TT GDTX thị xã Ngã Bảy 035 Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 2

52 THPT Lê Quý Đôn 040 Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 2

53 TC nghề Ngã Bảy 043 Số 3567, Hùng Vương, Khu vực IV, P.Hiệp Thành Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 2

54 Quang 311 Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 1

55 Ngã Bảy 335 Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 1

56 THPT Lê Qúy Đôn 340 Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy 07 Hậu Giang 64 Khu vực 1

57 Long Mỹ (huyện LM) 047 Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2 NT

58 THPT Long Mỹ 105 Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2

59 Phổ thông Dân tộc nội trú 125 Phường Vĩnh Tường thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2

60 THPT Tân Phú 126 Xã Tân Phú thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2

61 TT GDTX Long Mỹ 131 Phường Thuận An thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2

62 Long Mỹ 147 Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2

63 Long Mỹ 231 Phường Thuận An thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ 08 Hậu Giang 64 Khu vực 2

(Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Tốt Nghiệp Thpt 2023: Trường Hợp Nào Được Miễn Thi, Đặc Cách Tốt Nghiệp Thpt?

4.9/5 – (20 lượt đánh giá)

Chương VIII Thông tư 15/2024/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT đã quy định rõ những trường hợp được miễn bài thi tốt nghiệp THPT và đặc cách tốt nghiệp. Cụ thể sẽ được nêu rõ qua bài viết sau đây.

1. Các đối tượng được miễn bài thi tốt nghiệp THPT

Đối tượng được miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT

Đối tượng 1. Thành viên đội tuyển quốc gia tham dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trường Bộ GD&ĐT;

Đối tượng 2. Có một trong các chứng chỉ được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT;

Thí sinh được miền bài thi Ngoại ngữ sẽ được tính 10 điểm cho bài thi này trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Trong trường hợp thí sinh không đăng ký sử dụng quyền miễn thi bài thi Ngoại ngữ thì vẫn phải dự thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không được miễn thi.

Đối tượng được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đối tượng 1. Người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

b) Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên;

c) Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GDĐT.

Đối tượng 2. Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa – văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

b) xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên;

c) Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Đối tượng 3. Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thí sinh có thể sử dụng Công cụ tính điểm tốt nghiệp THPT 2023 để kiểm tra điểm tốt nghiệp THPT của mình.

2. Các đối tượng được đặc cách tốt nghiệp THPT

Đối tượng 1. Người học thuộc các đối tượng quy định tại Điều 12 Quy chế này nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

a) Điều kiện: xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên;

b) Hồ sơ gồm: Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi ĐKDT và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Đối tượng 2. Người học thuộc các đối tượng quy định tại Điều 12 Quy chế này nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

a) Điều kiện: Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên;

b) Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh; hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cu trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt) và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Đối tượng 3. Các đối tượng là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ.

4. Thủ tục:

a) Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh ĐKDT. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh ĐKDT chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách chồ sơ GDĐT;

b) Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định tại khoản 1,2 Điều này.

3. Quy định về bảo lưu điểm thi

Điểm thi được bảo lưu như sau: Thí sinh dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Lưu ý: Thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các bài thi/môn thi đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không có điểm bảo lưu.

(Theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông)

Đánh Giá Trường Thpt Minh Hóa – Quảng Bình Có Tốt Không?

Trường THPT Minh Hóa ( tiền thân là Phổ thông cấp III Minh Hóa ) được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 1965, theo quyết định của ty giáo dục Bình – Trị – Thiên lúc bấy giờ. Đến tháng 9 năm 1966, trường chính thức thành lập theo quyết định của Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chính Quảng Bình. Hiện nay, trường có địa chỉ tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Với phương châm giáo dục toàn diện, phát huy tối đa các lợi thế mà nhà trường đã có sẵn, tập thể đội ngũ trường cấp 3 Minh Hóa – Quảng Bình đã phải khiến nhiều người trầm trồ và thán phục.

Cổng trường trường cấp 3 Minh Hóa – Quảng Bình

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá trường THPT Minh Hóa có tốt không. Trường thực hiện tuyển sinh theo hình thức thi tuyển với 03 môn thi chính là Ngữ Văn, Tiếng Anh và Toán, cùng với đề thi do Sở GD & ĐT đưa ra.

Mức điểm chuẩn đầu vào của trường cấp 3 Minh Hóa – Quảng Bình có sự thay đổi theo từng năm. Cụ thể

Năm học 2023 -2024: 15 điểm.

Năm học 2023- 2023: 16,75 điểm.

Để biết chính xác điểm tuyển sinh đầu vào của trường THPT Minh Hóa – Quảng Bình, quý bạn đọc có thể theo dõi ở các fanpage chính thống của trường.

Sau ngần ấy thời gian, Trường cấp 3 Minh Hóa – Quảng Bình đã có những bước phát triển và thay đổi về cơ sở vật chất. Nhà trường thường xuyên bổ sung vật chất của trường. 

Hiện nay cấp 3 Minh Hóa đã có các dãy phòng học 3 tầng khang trang và vô cùng kiên cố, đáp ứng đủ đầy nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. 

Khuôn viên xinh đẹp của trường THPT Minh Hóa

Các phòng học thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh…, phòng máy vi tính cũng thường xuyên được bảo quản, cập nhật các thiết bị học tập chất lượng, đảm bảo an toàn trong quá trình giảng dạy.

Khuôn viên trường được bao phủ bởi các hàng cây xanh với tán lá rộng. Có hòn non bộ vô cùng bắt mắt, là nơi check – in của toàn thể học sinh và giáo viên trong trường. Sân chơi được lát nền gạch, học sinh dễ dàng hơn trong việc vui chơi và dọn dẹp vệ sinh tại trường.

Trải qua quá trình xây dựng, vượt lên trên những khó khăn cực khổ, tập thể đội ngũ trường cấp 3 Minh Hóa – Quảng Bình đã khẳng định được tên tuổi của mình trong nền giáo dục tỉnh nhà. Nơi đây đã nuôi lớn và bồi dưỡng biết bao thế hệ nhân tài cho tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung. 

Đạt được những thành quả đó là nhờ sự yêu nghề của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường cấp 3 Minh Hóa đã không quản khó khăn, ngày đêm làm việc miệt mài cống hiến cho nhà trường, cho nền giáo dục tỉnh nhà.

Nhiều năm liền giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn 100%, đạt các danh hiệu Chiến sĩ thi đua tiên tiến xuất sắc, vinh dự nhận bằng thi đua, khen thưởng…. Ban lãnh đạo nhà trường cũng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm.

Advertisement

Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cấp 3 Minh Hóa

Tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt trên 98%. Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp trường – huyện – tỉnh cũng tăng cao, có năm còn đạt các giải cao … Năm 2023, nhà trường vinh dự được vinh danh là trường THPT đạt chuẩn Quốc gia.

Về học phí, trường cấp 3 Minh Hóa sẽ được áp dụng và thu dựa trên quy định của Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Bình. Nếu có phí phát sinh, quý phụ huynh sẽ được thông báo và lấy ý kiến vào đầu năm học mới. Để biết thêm thông tin, các bạn có thể gọi hoặc truy cập vào website của nhà trường để tham khảo.

Trường Thpt Lê Quý Đôn – Quảng Bình

Trường THPT Lê Quý Đôn

4.8

/ 5

(8 đánh giá)

Trường THPT – Quảng Bình

Địa chỉ:tiểu khu 2, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại:0232 3862 211

Giờ hoạt động:

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật: 07:00 đến 17:00

Giới thiệu về Trường THPT Lê Quý Đôn

Giới thiệu chi tiết

Trường THPT Lê Quý Đôn là một trong những Trường THPT tại Quảng Bình, có địa chỉ chính xác tại tiểu khu 2, Bố Trạch, Quảng Bình.

Trường có địa chỉ website là chúng tôi Đây cũng là cổng thông tin chính thức của nhà trường có chức năng cập nhật thường xuyên các hoạt động của nhà trường nhằm giúp cho các bậc phụ huynh có thể nắm bắt được các thông tin.

Hotline chính thức của nhà trường là: 0232 3862 211. Đây là hotline tiếp nhận mọi phản ánh, cũng như tư vấn và giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc của quý phụ huynh.

Thông tin doanh nghiệp

3100478130 – TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – MaSoThue

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN tra cứu mã số thuế 3100478130 – TK2 – TT Hoàn Lão – – Huyện Bố Trạch – Quảng Bình.

Mạng xã hội

Ngoài ra đây là các trang mạng xã hội của nhà trường giúp bạn biết thêm các thông tin hoạt động mới nhất của trường.

Trường THPT Lê Quý Đôn-Bố Trạch-Quảng Bình – Facebook

Trường THPT Lê Quý Đôn-Bố Trạch-Quảng Bình, Hoàn Lão, Quảng Bình, Vietnam. 4,951 likes · 26 talking about this · 2,263 were here. Được đổi tên từ trường THPT Số 1 Bố Trạch thành Trường …

Tuổi trẻ Trường THPT Lê Quý Đôn – Quảng Bình – Facebook

Tuổi trẻ Trường THPT Lê Quý Đôn – Quảng Bình, Bố Trạch. 1,833 likes. Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn – Tỉnh Quảng Bình

Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn – Facebook

Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn. 3,765 likes · 26 talking about this.

Cổng thông tin điện tử

Trang chủ – Trường THPT Lê Quý Đôn

Đây là webiste chính thức của Trường THPT Lê Quý Đôn

Trang chủ – TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – TT HOÀN LÃO – BỐ TRẠCH – QUẢNG BÌNH

Mái trường tuổi 45. … DIỄN VĂN KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG …

Hướng dẫn đi đến địa điểm Trường THPT Lê Quý Đôn

Thời gian làm việc

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật: 07:00 đến 17:00

Khoảng cách đi trong Quảng Bình

Thành phố Đồng Hới, Thị xã Ba Đồn và Huyện Bố Trạch là 3 quận huyện gần nhất đến với Trường THPT Lê Quý Đôn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo khoảng cách khác của quận huyện thuộc Quảng Bình. Lưu ý thời gian đi dự kiến có thể sẽ thay đổi tuỳ vào tình hình giao thông.

Đi từ trung tâm Khoảng cách Xe máy Xe ô tô

Thị Xã Ba Đồn 22.78 km 55 phút 46 phút

Huyện Bố Trạch 26.12 km 63 phút 52 phút

Thành Phố Đồng Hới 12.63 km 30 phút 25 phút

Huyện Lệ Thủy 54.52 km 131 phút 109 phút

Huyện Minh Hóa 66.6 km 160 phút 133 phút

Huyện Quảng Ninh 38.35 km 92 phút 77 phút

Huyện Quảng Trạch 35.14 km 84 phút 70 phút

Huyện Tuyên Hóa 71.31 km 171 phút 143 phút

Liên hệ

Để đặt lịch hẹn hoặc liên hệ với Trường THPT Lê Quý Đôn bạn có thể gọi trực tiếp vào hotline của trường, đến trực tiếp địa chỉ hoặc truy cập vào website chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: tiểu khu 2, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3862 211

Các trường khác trong khu vực

Trường THPT Quảng Ninh

Khoảng cách: 31 km

5

(9)

Trường THPT

Xuân Dục, Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Trường THPT Đặng Thai Mai

Khoảng cách: 246.72 km

4.8

(6)

Trường THPT

QL1A, Quảng Bình

Hệ thống giáo dục Chu Văn An

Khoảng cách: 14.98 km

0

(0)

Trường tiểu học, THCS và THPT

Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình

Trường THCS và THPT Chu Văn An

Khoảng cách: 17.49 km

4.6

(5)

Trường THCS và THPT

226 Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới Phú Hải Đồng Hới Quảng Bình

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp

Khoảng cách: 13.73 km

4.7

(20)

Trường THPT

Tiểu khu 10 Nam Lý, Quảng Bình

Trường THPT Phan Đình Phùng

Khoảng cách: 14.29 km

4.4

(11)

Trường THPT

Xuân Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Review Trường THPT Lê Quý Đôn có uy tín không?

Hotline chính thức của Trường THPT Lê Quý Đôn tại Quảng Bình là 0232 3862 211. Quý phụ huynh có thể liên hệ hotline này để được giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh nhất. Nhà trường luôn hoan nghênh và trân trọng những ý kiến đánh giá, góp ý của quý phụ huynh để từng bước hoàn thiện và phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và thiết lập mối quan hệ thân thiết giữa nhà trường và phụ huynh.

Review từ các trang báo và trang review uy tín

Trong quá trình hoạt động, Trường THPT Lê Quý Đôn đã được các đơn vị chuyên môn, báo chí cũng như các trang mạng đánh giá uy tín tại:

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Lê Quý Đôn – Huyện Bố Trạch – Quảng Bình …

Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Lê Quý Đôn Huyện Bố Trạch Quảng Bình để bạn điền vào hồ sơ mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển …

Review từ các website

Khám phá video phổ biến của trường thpt lê quý đôn quảng bình …

Trường THPT Lê Quý Đôn-Bố Trạch-Quảng Bình, Tiểu khu 2 …

Được đổi tên từ trường THPT Số 1 Bố Trạch thành Trường THPT Lê Quý Đôn vào ngày 1/8/2024 theo quyết định của Bộ GD-ĐT Quảng Bình

Review Trường THPT Lê Quý Đôn

Đánh Giá Trường Thpt Lê Hồng Phong, Tỉnh Quảng Bình Có Tốt Không?

Khi đánh giá Trường THPT Lê Hồng Phong có tốt không, chúng tôi sẽ đưa ra các thông tin quan trọng như sau:

Trường cấp 3 Nam Quảng Trạch và Trường THPT số 2 Quảng Trạch là tiền thân của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, được thành lập ngày 20 tháng 9 năm 1966 theo Quyết định số 1216 QĐ / UB của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Bình, tách khỏi trường cấp 3 Quảng Trạch.

Ngày 16/5/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1220 / QĐ – UBND đã quyết định đổi tên trường từ Trường THPT Số 2 Quảng Trạch thành tên trường Trường THPT Lê Hồng Phong. Đây là sự thay đổi vượt bậc của Trường Nam Quảng Trạch.

Trường THPT Lê Hồng Phong

Cũng như các trường công lập trên địa bàn, Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức tuyển sinh thông qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 theo quy định của Sở Giáo Dục tỉnh Quảng Bình với 3 môn Toán Văn Anh. Trường xác định mức điểm xét tuyển phù hợp dựa trên chất lượng của học sinh trong năm học. Tuy nhiên, điểm không thay đổi đáng kể từ năm học này sang năm học tiếp theo, như sau:

– Năm học 2023-2024 tổng điểm là 24.5 điểm.

– Năm học 2023-2024, tổng điểm là 25.5.

– Năm học 2023-2024 tổng điểm là 26 điểm.

Ngày 21 tháng 3 năm 2000, được UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình và trường khánh thành 10 phòng học kiên cố, khang trang chính thức được đưa vào sử dụng.

Đến nay, cơ sở vật chất dạy học từng bước được đưa vào xây dựng, cơ sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị dạy học hoàn chỉnh. Sân trường ốp bê tông và rộng rãi cho các em học sinh vui chơi giải trí. 

Các phòng thực hành luôn được trang bị đảm bảo an toàn để học các môn lý, hóa,… Phòng tin đầy đủ máy tính và wifi đáp ứng cho việc học tập của các em học sinh,…

Thư viện của Trường rộng, với hàng nghìn đầu sách hay, sinh viên có nhiều không gian để học tập và nghiên cứu văn học.

Sân trường rộng rãi

Ngoài việc đánh giá Trường THPT Lê Hồng Phong có tốt không bằng thông tin trên, chúng tôi còn đánh giá kết quả học tập của giáo viên và học sinh ở một khía cạnh khác.

Năm học 2024 – 2023, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực học tập và đạt được những kết quả đáng mừng: tỷ lệ học sinh giỏi toàn trường đạt 65,4%; trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia, trường đạt 71 giải cấp tỉnh, 1 giải bạc toàn đoàn, 1KK giải Toán qua mạng cấp Quốc gia, 1 học sinh xuất sắc cuộc thi Casio cấp Quốc gia.

Trường đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng được đề xuất. Theo đó, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng theo từng năm. Học sinh lớp 11, 12 đạt điểm cao trong kỳ thi cấp tỉnh. Trên 90% học sinh của trường tốt nghiệp và đậu vào các trường cao đẳng đại học. Nhiều học sinh đỗ top đầu trong nhiều năm.

Trong hơn 50 năm qua, Trường THPT Lê Hồng Phong đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc bởi đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và sự nỗ lực của các em học sinh. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên của trường vẫn luôn đưa ra những chương trình dạy học chất lượng cao, để không ngừng nâng cao kiến thức cho các em học sinh. 

Ngoài chương trình giảng dạy, trường còn thúc đẩy các hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển kỹ năng toàn diện cho các học sinh. Các hoạt động được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn.

Advertisement

Đội ngũ giáo viên của trường

Trường THPT Lê Hồng Phong là một trong những trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Do đó, học phí sẽ được đóng theo quyết định của Bộ Giáo dục. Tuy vậy, nhà trường cũng có nhiều chính sách miễn giảm học phí cho các học sinh  khó khăn hiếu học.

Ngoài ra, khi kết thúc năm học mới hoặc cuối năm, các trường thường tặng những phần quà nhỏ cho những học sinh có thành tích cao hoặc khó khăn để khích lệ tinh thần học tập của các em.

Vì vậy, qua bài đánh giá Trường THPT Lê Hồng Phong có tốt không bạn đã nắm được thông tin rồi. Trường THPT Lê Hồng Phong sẽ luôn được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm giữ vững và phát huy danh hiệu, thành tích to lớn của nhà trường, tô thắm truyền thống dạy và học xuất sắc của nhà trường.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hồ Sơ Thi Tốt Nghiệp Thpt: Tất Cả Các Mã Trường, Mã Quận Huyện Tại Quảng Bình trên website Rqif.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!